• • Tham gia Chiến Dịch Giáo Dục Trực Tuyến #LearnOniVolunteer trong 1 tháng đã mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm đáng nhớ và kiến thức bổ ích. Tôi rất...

    • Tham gia Chiến Dịch Giáo Dục Trực Tuyến #LearnOniVolunteer trong 1 tháng đã mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm đáng nhớ và kiến thức bổ ích. Tôi rất vui mừng khi nhận được giấy chứng nhận và nhiều phần quà hấp dẫn sau khi hoàn thành khóa học.

    • Đầu tiên, tôi muốn nhắc đến sự linh hoạt của chương trình. Với tính năng học trực tuyến, tôi có thể tham gia vào bất kỳ thời điểm nào phù hợp với lịch trình cá nhân của mình. Điều này thực sự thuận tiện vì tôi có thể tự chủ trong việc quản lý thời gian học của mình mà không bị ràng buộc bởi những giờ học cố định.

    • Thứ hai, chương trình cung cấp nhiều khóa học đa dạng và phong phú. Tôi đã có cơ hội học về nhiều lĩnh vực khác nhau như kỹ năng làm việc nhóm, quản lý dự án, truyền thông và quảng cáo, kỹ năng mềm, và nhiều hơn nữa. Mỗi khóa học đều có nội dung rất chi tiết và đầy đủ

    • Deadline: 30/12/2023

    • Chi tiết: https://ivolunteervietnam.com/tham-gia-chien-dich-giao-duc-truc-tuyen-learnonivolunteer-trong-1-thang-de-nhan-giay-chung-nhan-nhieu-phan-qua-hap-dan.html