• Xin chào tất cả mọi người

    Xin chào tất cả mọi người

    Mình là Xuân Như,Mình hiện tại đang là học sinh cấp 3 và học tập tại một trường Chuyên của Tỉnh.Khi mình biết đến Ivolunteer mk rất là vui vì biết rằng những gì mình đang tìm kiếm các dự án cũng như apply vào các mem thì đều có tại Ivolunteer để mình có thêm kinh nghiệm ,trải nghiệm và học hỏi thêm được nhiều điều mới và bổ ích.