• Ivolunteer là một tổ chức rất tuyệt vời tại Việt Nam, nhằm sứ mệnh đem lại những thông tin cũng như các giá trị cộng đồng rất bổ ích cho...

    Ivolunteer là một tổ chức rất tuyệt vời tại Việt Nam, nhằm sứ mệnh đem lại những thông tin cũng như các giá trị cộng đồng rất bổ ích cho tất cả học sinh, sinh viên trên toàn đất nước, với sứ mệnh kết nối và nhằm thúc đẩy sinh viên phát triển toàn diện hơn.

    Đây không chỉ là kênh mang lại những thông tin về học bổng mà còn mang lại những thông tin về tình nguyện, việc làm cho các bạn sinh viên.

    Tóm lại đây là một trang rất bổ ích và cần được quan tâm cũng như phát triển đến gần với các bạn sinh viên ngoài kia hơn.

    Phượt khám phá việt nam Thế giới du lịch Kênh khám phá trải nghiệm Những chuyến đi dài tuổi trẻ Thông tin du lịch việt nam Đi và cảm nhận cảnh đẹp đất nước