Deadline: 25/09/2023

Học Bổng Cử Nhân Caroline Yang Dành Cho Sinh Viên Nữ Các Nước Đông Nam Á Tại Đại Học London

Cựu sinh viên Đại học London – Caroline Yang, đã quyên góp quỹ để cung cấp học bổng giúp các sinh viên nữ đến từ Đông Nam Á theo học chương trình cấp bằng đầu tiên của Đại học London.

Học bổng Caroline Yang cung cấp giá trị £7.500 cho chi phí chương trình của người nộp đơn. Ứng viên phải nêu rõ cách họ sẽ thanh toán mọi khoản phí còn tồn đọng không được Học bổng chi trả khi nộp đơn. Tỷ lệ phần trăm số tiền ứng viên sẽ phải trả cho bằng cấp của mình mỗi năm sẽ được xác nhận khi họ nhận được đề nghị học bổng.

📌THÔNG TIN CHUNG

 • Đối tượng: Sinh viên nữ các nước Đông Nam Á
 • Áp dụng: Chương trình Cử nhân
 • Giá trị học bổng: £7.500
 • Hạn đăng ký: 25/09/2023
 • Ngày quyết định: 16/10/2023

📌YÊU CẦU

 • Là sinh viên mới
 • Đang đăng ký một chương trình cấp bằng Đại học.
 • Có thể chứng minh rằng nếu không có học bổng, ứng viên sẽ không thể thực hiện chương trình đạo tạo từ xa của Đại học London.
 • Là sinh viên nữ Đông Nam Á: Campuchia, Myanmar, Lào, Đông Timor, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Singapore, Việt Nam và Malaysia.

📌NHIỆM VỤ HỌC GIẢ

 • Mỗi năm, học giả được yêu cầu tham gia số lượng bài kiểm tra tối thiểu được phép cho chương trình của ứng viên. Học giả nên tham khảo các quy định của chương trình để biết thêm thông tin về các kỳ thi.
 • Với tư cách người nhận học bổng, học giả phải viết một báo cáo ngắn mỗi năm nêu rõ tác động của việc học tập và nghiên cứu của mình để chia sẻ với Văn phòng Phát triển Đại học London. Văn phòng có trách nhiệm kết nối với cựu sinh viên và đối tác của Trường để khuyến khích hỗ trợ học bổng.
 • Học giả phải tuân theo các tiêu chuẩn mong đợi của sinh viên Đại học London.
 • Đại học có quyền rút học bổng của học giả nếu không tuân thủ các điều khoản này.

📌ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

 • Để đủ điều kiện nhận Học bổng, ứng viên cần chứng minh trong đơn đăng ký rằng nếu không có học bổng, ứng viên sẽ không thể tham gia chương trình học.
 • Học bổng dành cho các chương trình đào tạo từ xa của Đại học London và khóa học được thực hiện phải có bằng cấp đầy đủ.
 • Ứng viên không được xem xét nhận Học bổng cho đến khi nhận được lời đề nghị tham gia chương trình đạo tạo từ xa đủ điều kiện của Đại học London.
 • Ứng viên không thể xem xét Học bổng nếu hiện đang là sinh viên đã đăng ký.
 • Học bổng sẽ được áp dụng đối với mọi khoản phí phải trả cho Đại học, bao gồm (nhưng không giới hạn) phí đăng ký và phí đăng ký thi. Không bao gồm bất kỳ khoản phí nào không phải trả cho Đại học London, như phí trung tâm giảng dạy và tài liệu học tập. Các khoản phí khác không được liệt kê có thể được bao gồm và loại trừ khỏi Học bổng.
 • Học bổng có thể được trao cùng các loại học bổng và tài trợ khác, nhưng không thể được sử dụng cùng với bất kỳ học bổng hoặc trợ phí nào khác của Đại học London.
 • Học bổng có thể được xem xét hàng năm và không thể chuyển nhượng cho các cá nhân khác.
 • Những sinh viên được nhận Học bổng nhưng sau đó rút lui khỏi khóa học sẽ không còn đủ điều kiện nhận Học bổng một lần nữa.
 • Học bổng có hiệu lực trong thời gian đăng ký tối đa cho chương trình học của ứng viên.
 • Trường có quyền chấm dứt Học bổng nếu ứng viên bị phát hiện bỏ sót thông tin quan trọng hoặc đã cung cấp thông tin sai sự thật, không chính xác, không đầy đủ hoặc gian lận trong mẫu đơn đăng ký hoặc trong bất ký thông tin bổ sung nào được cung cấp cho Đại học và được sử dụng để xác định giải thưởng.
 • Ứng viên đồng ý tuân theo các quy tắc và quy định của Đại học London. Nếu không tuân thủ hoặc không đáp ứng các yêu cầu (bao gồm các yêu cầu học tập) để tiếp tục hoặc hoàn thành khóa học từ xa, Đại học có quyền thu hồi Học bổng ngay lập tức.
 • Ứng viên cam kết nỗ lực hết sức để đáp ứng các yêu cầu học tập của khóa học từ xa mà ứng viên đã đăng ký.
 • Là một phần của Học bổng, Đại học có thể yêu cầu học giả tham gia các hoạt động và/hoặc sự kiện liên quan đến tiếp thị để quảng bá và chia sẻ kinh nghiệm về Học bổng. Học giả không có nghĩa vụ phải thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong số này. Ví dụ về các hoạt động và/hoặc sự kiện điển hình có thể bao gồm việc tham gia một cuộc phỏng vấn, cung cấp hồ sơ cho trang web của Đại học. Nếu học giả tham gia các hoạt động và/hoặc sự kiện đó, học giả đồng ý cho Đại học sử dụng bất kỳ tài liệu nào có được từ các hoạt động và/hoặc sự kiện đó với mục đích quảng cáo và/hoặc giáo dục các sinh viên khác, dù ở dạng điện tử hay in ấn. Ngoài ra, học giả còn miễn nhiệm hoặc sa thải Đại học và các đại lý của nó, đại diện và người được chuyển nhượng trước bất kỳ và tất cả các khiếu nại và yêu cầu phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng tài liệu công khai, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ và tất cả các khiếu nại về xâm phạm quyền riêng tư và phỉ bảng. Bên cạnh đó, học giả đồng ý bản quyền của bất kỳ tài liệu công khai nào sẽ được trao hoàn toàn cho Đại học và theo đây học giả chuyển nhượng cho Đại học bất kỳ và tất cả các quyền đối với tài liệu công khai đó.
 • Mỗi năm, học giả sẽ được yêu cầu cung cấp một báo cáo nêu rõ tác động của việc học tập và nghiên cứu của mình – đây là yêu cầu để trở thành người nhận học bổng. Báo cáo này sẽ được chia sẻ với Văn phòng Phát triển của Đại học London, nơi chia sẻ báo cáo (đã xóa tất cả chi tiết liên hệ có liên quan) với Nhà tài trợ học bổng Caroline Yang. Việc không cung cấp báo cáo dẫn đến việc rút học bổng của học giả.
 • Bằng cách đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, học giả đang trao cho Đại học quyền giữ và xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm một số dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Đại học sẽ xử lý dữ liệu cá nhân được cung cấp khi tham gia vào hoạt động và/hoặc sự kiện liên quan đến tiếp thị theo điều khoản 16 luật Bảo vệ Dữ liệu Vương quốc Anh và Chính sách bảo vệ Dữ liệu của Đại học. Đại học sẽ chỉ chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba theo Chính sách bảo vệ dữ liệu của mình và Đại học sẽ vẫn là người kiểm soát dữ liệu. Chính sách bảo vệ dữ liệu được áp dụng kể từ thời điểm chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này.
 • Đại học London và mọi tổ chức liên bang có liên quan đều là những thực thể pháp lý riêng biệt. Khi chấp nhận Học bổng, học giả đồng ý chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình giữa Đại học và Tổ chức Liên bang (nếu có) nhằm mục đích quản lý Học bổng của học giả.
 • Mỗi điều khoản hoạt động riêng biệt. Nếu một điều khoản hoặc bất kỳ phần nào của điều khoản bị hoặc trở nên không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành thì điều khoản đó sẽ được coi là bị xóa nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của phần còn lại của Điều khoản và Điều kiện này. Các điều khoản này vẫn có đầy đủ hiệu lực.
 • Các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa học giả và Đại học liên quan đến Học bổng. Tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đây giữa học giả và Đại học liên quan đến Học bổng, dù bằng văn bản hay miệng, sẽ không có hiệu lực pháp lý trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều kiện hoặc Điều khoản này.
 • Nếu Đại học không yêu cầu học giả thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo các Điều khoản và Điều kiện này hoặc nếu Đại học không thực thi các quyền của mình đối với học giả hoặc Đại học trì hoãn thực hiện việc đó, điều đó không có nghĩa Đại học đã từ bỏ quyền đối với học giả và điều đó không có nghĩa là học giả không phải tuân thủ các nghĩa vụ đó. Nếu Đại học từ bỏ việc học giả vi phạm Học bổng, Đại học sẽ chỉ làm như vậy bằng văn bản và điều đó không có nghĩa là Đại học sẽ tự động từ bỏ bất kỳ vi phạm nào sau này của học giả.
 • Đây là các Điều khoản và Điều kiện giữa học giả và Đại học. Không người nào khác có quyền thực thi bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này.
 • Các Điều khoản và Điều kiện này và mọi vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này đều được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Anh. Các bên đồng ý tuân theo thẩm quyền độc quyền của tòa án Anh để giải quyết mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này.

📌CÁCH ĐĂNG KÝ

 • Gửi mẫu đơn đăng ký chương trình trực tuyến. Các đơn đăng ký trực tuyến được đặt trên mỗi trang web của chương trình. (Ứng viên có thể tìm kiếm khóa học của mình bằng cách sử dụng tìm kiếm khóa học của Đại học London)
 • Khi nhận được thư mời nhập học, tải và hoàn thành đơn đăng ký học bổng TẠI ĐÂY
 • Đăng đơn đăng ký học bổng đã được hoàn thiện TẠI ĐÂY. Trong phần Applications, chọn Scholarships and Bursaries để đăng tải đơn của ứng viên. Hãy đảm bảo tất cả các phần trong mẫu đơn phải được điền đầy đủ. Không hoàn thành mẫu đơn có thể dẫn đến việc đơn đăng ký không được xem xét.

📌CHI TIẾT HỌC BỔNG: TẠI ĐÂY

📌LIÊN HỆ

 • Số điện thoại:
  • Văn phòng tư vấn sinh viên (SAC):  +44 (0)20 7862 8360
  • Tổng đài Trung tâm: +44 (0)20 7862 8000

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/22247

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top List in the World Top 10 Cửa Hàng Đồ Gia Dụng TPHCM Chất Lượng Và Uy Tín