Deadline: 30/9/2022

Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Của Chính Phủ Cộng Hòa Séc 2022 - 2023

Các ứng viên được nhận học bổng của chính phủ Séc là công dân thuộc các quốc gia đang phát triển theo học chương trình bằng Cử nhân/ Thạc sĩ/ Tiến sĩ tại các trường đại học công lập ở Cộng hòa Séc. Chính phủ Cộng hòa Séc cung cấp học bổng trong khuôn khổ hỗ trợ phát triển để hỗ trợ nghiên cứu, học tập cho các công dân nước ngoài. Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao là tổ chức chính phủ chịu trách nhiệm thúc đẩy và điều chỉnh giáo dục, Thanh niên và Phát triển thể thao ở Campuchia. Một số học bổng có hạn cũng được cung cấp cho các ứng viên từ các nước đang phát triển được chọn thông qua UNESCO.

🖋️THÔNG TIN CHUNG

 • Tổ chức: Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao
 • Bằng cấp: bậc Cử nhân/Thạc sĩ/Tiến sĩ
 • Đối tượng xét tuyển: Công dân từ các nước đang phát triển
 • Chương trình được thực hiện tại Cộng hòa Séc
 • Thời hạn 30/09 hằng năm

🖊️ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

 • Học bổng của chính phủ Séc dành cho công dân nước ngoài từ các nước đang phát triển. Một số học bổng hạn chế cũng được cung cấp cho các ứng viên từ các nước đang phát triển được chọn thông qua UNESCO.
 • Học bổng chỉ dành cho sinh viên từ các nước đang phát triển. Không dành cho công dân thuộc Cộng hòa Séc hay công dân có quốc tịch của Liên minh châu Âu cũng như bất kì người nào có giấy phép định cư tại lãnh thổ Cộng hòa Séc.
 • Tùy thuộc vào lĩnh vực, chủ đề mà ứng viên thường được yêu cầu kiểm tra đầu vào tại trường đại học liên quan. Thông qua các kỳ thi tuyển sinh thành công cấu thành tiền đề cho một giải thưởng học bổng.
 • Học bổng của chính phủ thuộc trao cho sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình học cử nhân hoặc học thạc sĩ, những người đăng ký sẽ được học tập và hướng hướng dẫn bằng tiếng Anh.

🖊️YÊU CẦU NGÔN NGỮ

 • Ứng viên là người nước ngoài thường sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh hoặc ngôn ngữ cụ thể nào đó để có thể học tại đó.

🖊️QUYỀN LỢI

 • Học bổng bao gồm các chi phí cần thiết liên quan đến việc cư trú và học tập tại Cộng hòa Séc. Số tiền học bổng thường xuyên được sửa đổi.
 • Số tiền viện trợ cho sinh viên trong chương trình học Thạc sĩ là 14.000 CZK mỗi tháng, trong khi số tiền trả cho sinh viên của chương trình học tiến sĩ ở mức 15.000 CZK mỗi tháng.
 • Số tiền học bổng trên bao gồm một số tiền được chỉ định để thanh toán chi phí chỗ ở.
 • Chi phí chỗ ở, thực phẩm và phương tiện đi lại của những người sinh viên có học bổng trong cùng điều kiện tương ứng áp dụng cho sinh viên là công dân của Cộng hòa Séc. Nếu các dịch vụ y tế vượt quá mức chăm sóc tiêu chuẩn thì sinh viên phải tự trả phí.

🖊️DANH MỤC KHÓA HỌC VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ

 • Ứng viên nhận được học bổng thường tham dự các khóa học không cấp độ hoặc theo học một hoạt động nghiên cứu độc lập , tùy thuộc vào trình độ học vấn và sở thích của họ.
 • Ứng viên được yêu cầu chọn một lĩnh vực nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực họ đang học tại Đại học/Cao đẳng tại nước họ.
 • Ghi danh vào các chương trình nghiên cứu bằng cấp tiêu chuẩn, đặc biệt là bằng Ph.D. Các khóa học
 • Các điều khoản, điều kiện nhập học và yêu cầu liên quan đến ngôn ngữ học phí được quy định tự chủ bởi các trường đại học chủ nhà đưa ra quyết định độc lập cho dù mỗi người nộp đơn có thể được chấp nhận trong khuôn khổ chương trình học bổng của MEY’S hay không.
 • Tham gia vào các học viện nghệ thuật có thể bị hạn chế một chút vì các ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu đòi hỏi về phần thể hiện tài năng của họ. Các tác phẩm nghệ thuật của họ. Ví dụ: Hình ảnh, video của một buổi biểu diễn âm nhạc,… Phải được đính kèm với hồ sơ ứng tuyển của sinh viên lĩnh vực nghệ thuật.

🖊️THƯ MỜI/THƯ CHẤP NHẬN SƠ BỘ 

 • Các ứng viên tương lai nên liên hệ trực tiếp với trường đại học ưa thích và yêu cầu thư mời từ bộ phận tương ứng.
 • Khuyến khích ứng viên đệ trình vào hồ sơ ngay cả khi không được nêu rõ trong chương trình trao đổi liên quan. Đây như một điều kiện được thỏa thuận lẫn nhau, vì nó có thể đơn giản hóa và đẩy nhanh quy trình nhập học.
 • Ứng viên được yêu cầu chỉ ra các trường đại học chủ nhà tiềm năng mà họ dự định xin học bổng của MEY’S
 • Nhân viên giáo vụ được yêu cầu đính kèm thư mời trong hồ sơ xét tuyển của họ.

🖊️HỒ SƠ XÉT TUYỂN

Tất cả các ứng viên được yêu cầu nộp các tệp đính kèm sau đây, trừ khi chương trình trao đổi song phương tương ứng quy định khác:

1. Học sinh – Học tập /Nghiên cứu trong vòng 30 ngày

 • Hồ sơ các chương trình học thuật
 • Danh sách các ấn phẩm (nếu có)
 • Kế hoạch chi tiết cho việc học tập và nghiên cứu
 • Hộ chiếu / bản sao ID

2. Học sinh – Học tập /Nghiên cứu trong hơn 30 ngày

 • Hồ sơ các chương trình học thuật
 • Danh sách các ấn phẩm (nếu có)
 • Kế hoạch chi tiết cho việc học tập và nghiên cứu
 • Hai thư giới thiệu từ các giám sát viên học thuật hoặc nhà tuyển dụng
 • Bản photocopy bằng tốt nghiệp (nếu có)
 • Bảng điểm chứng nhận của hồ sơ
 • Hộ chiếu / bản sao ID

3. Nhân viên giáo vụ

 • Hồ sơ các chương trình học thuật
 • Danh sách các ấn phẩm
 • Kế hoạch chi tiết cho việc học tập và nghiên cứu
 • Thư mời được cấp bởi một bộ phận/học viện của một tổ chức giáo dục đại học Cộng hòa Séc
 • Hộ chiếu / bản sao ID

🖊️MẪU ĐƠN ỨNG TUYỂN

🖊️THỦ TỤC NỘP ĐƠN

 • Đơn đề cử và hồ sơ ứng tuyển phải được gửi đến MEYS bởi các cơ quan phù hợp ở các quốc gia đủ điều kiện. Các hồ sơ ứng tuyển được gửi trực tiếp đến MEYS bởi các ứng viên riêng lẻ sẽ không được xử lý.

🖊️THỜI HẠN NỘP ĐƠN

 • Ngày kết thúc cho các đơn ứng tuyển được thiết lập bởi các cơ quan phù hợp ở các quốc gia đủ điều kiện. Thời hạn nộp sẽ khác nhau ở các quốc gia riêng lẻ, nhưng thường được cố định vào đầu năm dương lịch để đáp ứng lịch trình nhập học.

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/12942

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ