CLB Kịch Bách Khoa
CLB Kịch Bách Khoa

CLB Kịch Bách Khoa

@daskichbachkhoa

CLB Kịch Đoàn Đại học Bách Khoa Hà Nội (D.A.S) trực thuộc ban văn nghệ thể thao của Đoàn Đại học Bách Khoa Hà Nội

  • 0 Following
  • 0 Followers
  • 0 Posts