• Không còn gì để đăng nữa, nên lục lại poster đầu tay hồi còn trong CLB :((

    Không còn gì để đăng nữa, nên lục lại poster đầu tay hồi còn trong CLB :((

    Phượt khám phá việt nam Thế giới du lịch Kênh khám phá trải nghiệm Những chuyến đi dài tuổi trẻ Thông tin du lịch việt nam Đi và cảm nhận cảnh đẹp đất nước