• Dự Án iVolunteer Vietnam Tìm Kiếm Đội Ngũ "Cộng Tác Viên Mảng Nội Dung" Tài Năng Toàn Cầu

  Dự Án iVolunteer Vietnam Tìm Kiếm Đội Ngũ "Cộng Tác Viên Mảng Nội Dung" Tài Năng Toàn Cầu

  Page này dành cho những bạn nào đam mê viết lách , sáng tạo nội dung, muốn được training những kĩ năng cần thiết trong việc viết content , biên tập , thiết kế hình ảnh,…thì có lẽ đây sẽ là dự án rất cần thiết phải trau dồi càng sớm càng tốt cho bạn

  Vị trí làm việc: CTV Mảng nội dung

  📍 Hình thức: Online, độc lập & chủ động

  📍 Thời gian làm việc: 01 tháng

  📍 Quyền lợi:

  – Được nhận giấy chứng nhận có dấu đỏ (.pdf) xác nhận từ iVolunteer Vietnam sau 30 ngày làm việc nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ

  – Cơ hội được thể hiện và rèn luyện các kỹ năng vốn có, tự nâng cao và phát triển kiến thức, các kỹ năng cần có (writing, design, office…)

  – Được training các kỹ năng biên tập/ viết nội dung/ thiết kế hình ảnh/…

  📍 Deadline: 30/12/2024

  Có thể tham khảo thông tin chi tiết tại: https://ivolunteer.vn/toan-cau-du-an-ivolunteer-vietnam-tim-kiem-doi-ngu-cong-tac-vien-mang-noi-dung-tai-nang-s10405.html?fbclid=IwAR3gR_G2uYS-RSkPqCpyFCjz0KEGTYHsow1_TREeMb9OF2wZiuOS_Is_ljM

  #ivolunteervietnam #ivolunteer#ctv #hoatdongngoaikhoa