• 📢📢📢Tìm Kiếm Đội Ngũ "Cộng Tác Viên Mảng Nội Dung" Tài Năng Toàn Cầu

  📢📢📢Tìm Kiếm Đội Ngũ "Cộng Tác Viên Mảng Nội Dung" Tài Năng Toàn Cầu

  ✨Nếu bạn đang muốn thử sức ở một lĩnh vực mới nhưng không biết bắt đầu từ đâu thì có thể tham gia ngay với chúng mình.

  👌QUYỀN LỢI

  Được rèn luyện và thử sức ở nhiều lĩnh vực như: viết content, edit hình ảnh và nhiều thứ khác nữa. Còn chần chờ gì mà không tham gia ngay nàooooo!!!

  👉THÔNG TIN CHUNG

  Vị trí làm việc: CTV Mảng nội dung

  Hình thức: Online, độc lập & chủ động

  Thời gian làm việc: 01 tháng

  🎯DEADLINE: 30/12/2024

  ‼️ Thông tin chi tiết đọc tại: https://ivolunteer.vn/i/bbhuong13/post/3564#:~:text=https%3A//ivolunteer.vn/toan%2Dcau%2Ddu%2Dan%2Divolunteer%2Dvietnam%26hellip%3B

  #iVolunteer #iVolunteervietnam

  https://vi.alongwalker.co/topic/4532/bun-bo-hue-quan-1.html