Deadline: All year round

Khóa Học Ngoại Giao Toàn Cầu - Ngoại Giao Trong Thế Giới Hiện Đại (Trực Tiếp Giảng Dạy Bởi Đại Học London)

Khóa học Ngoại giao toàn cầu là một sự cung cấp độc đáo cho môi trường MOOC. Tập hợp các nghiên cứu tiên tiến trong các lĩnh vực rộng lớn của Nghiên cứu Ngoại giao và Quốc tế, đào tạo từ xa từng đoạt giải thưởng và kinh nghiệm của các giảng viên trước đây trong việc cung cấp MOOC thành công.

🐣 BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC:

  1. Khả năng thể hiện sự hiểu biết quan trọng về bản chất và sự phát triển của ngoại giao toàn cầu, dựa trên nhiều lĩnh vực đóng góp có liên quan trong lĩnh vực rộng lớn của Nghiên cứu Quốc tế.
  2. Sự hiểu biết về những thay đổi trong thực tiễn và thủ tục ngoại giao và mối quan hệ của những thay đổi đó đối với nền chính trị đương đại.
  3. Một nền tảng vững chắc trong cả cách tiếp cận lý thuyết và thực nghiệm đối với các cuộc tranh luận trong ngoại giao để sinh viên được tiếp xúc với các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để phân tích ngoại giao toàn cầu.
  4. Kiến ​​thức về các vấn đề trong ngoại giao toàn cầu trong bối cảnh lịch sử và đương đại.

🐣 GIÁO TRÌNH: 

  • Tuần 1: Chào mừng

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/12312

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Lượt xem: 13

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ