Khoá Học

Khóa Học Online Giới Thiệu Về Java Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

[English Caption Below]

🔥 Mô tả khóa học:

Khóa học trực tuyến miễn phí này sẽ hướng dẫn cho bạn những kỹ năng lập trình Java cơ bản và cung cấp những công cụ cần thiết trước khi bắt đầu lập trình. Ở khóa học này, giảng viên sẽ giúp bạn khám phá về cú pháp Java đơn giản, những dạng dữ liệu (data types) và toán tử (operators), cũng như hướng dẫn cách để sử dụng chúng. 

Qua khoá học, bạn cũng sẽ hiểu hơn về hàm điều kiện (conditionals), luồng điều khiển (control flow) và cách xây dựng những danh sách dữ liệu với các mảng trong Java (arrays) và ArrayLists. Cuối cùng, khoá học sẽ giới thiệu về lập trình hướng đối tượng (OOP) và tính kế thừa (inheritance) trong Java, những yếu tố sẽ cải thiện hiệu năng chương trình của bạn.

🔥 Mục tiêu khóa học:

Học hỏi cách lập trình bằng Java và thuần thục các khái niệm về hướng đối tượng của ngôn ngữ lập trình này thông qua khóa học trực tuyến miễn phí.

🔥 Nội dung khóa học: 2 phần

 • Java
 • Bài tập đánh giá khóa học

🔥 Kết quả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có khả năng

 • Định nghĩa về những thuật ngữ trong ngôn ngữ Java như cú pháp, biến và mô tả các dạng dữ liệu
 • Mô tả về Java Runtime Environment và Java Development Kit
 • Thảo luận về những thư viện của Java Standard Edition và những lựa chọn về môi trường phát triển
 • Tóm tắt  những khái niệm về lập trình hướng đối tượng
 • Giải thích về sự quan trọng của tính kế thừa và sức mạnh của đa luồng (multithread) trong Java
 • Hướng dẫn cách sử dụng tính kế thừa và ứng dụng của Java
 • Thao tác về tính ứng dụng giao diện (Interface Implementation)

🔥 Chi tiết khóa học:

 • Nền tảng: Alison
 • Đơn vị cung cấp: SimonSezIT
 • Thời gian hoàn thành: 3 – 4 giờ
 • Học phí: MIỄN PHÍ

🔥 LƯU Ý: Tại thời điểm Gia Khiêm chia sẻ, khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

👉 Đăng ký: TẠI ĐÂY

——————–———–

🔥 Course Description:

This free online course teaches you basic Java coding skills and provides the tools required to start programming. We explore Java’s basic syntax, data types and operators and demonstrate how to use them. 

You will come to understand conditionals and control flow and how to build lists of data with Java arrays and ArrayLists. Lastly, we cover object-oriented programming (OOP) and ‘inheritance’ in Java, which improve your program’s efficiency.

🔥 Course Objectives:

Learn how to program in Java and master its object-oriented concepts in this free online programming course.

🔥 Course Content: 2 modules

 • Java
 • Course Assessment

🔥 Course Outcome:

Upon successful completion of this course, you should be able to

 • Define Java language terms such as “syntax” and “variables” and describe data types
 • Describe Java Runtime Environment and Java Development Kit
 • Discuss Java Standard Edition libraries and development environment options
 • Summarize Object-oriented programming concepts
 • Explain the importance of “inheritance” the power of multithread Java
 • Demonstrate how to use inheritance in the application of Java
 • Perform Interface Implementation

🔥 Course Detail:

 • Platform: Alison
 • Course Provider: SimonSezIT
 • Length: 3 – 4 hours
 • Tuition fee: FREE

🔥 NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

👉 Enroll: HERE

 

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/6780

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ