Khoá Học

Khóa Học Online Về Nhập Môn Kế Toán Doanh Nghiệp Từ Alison

[English Caption Below]

🌟Mô tả khóa học

Khóa học Nhập môn Kế toán Doanh nghiệp sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản của kế toán trong kinh doanh. Trong khóa học này, bạn sẽ được giới thiệu về kế toán và kinh doanh; phương trình kế toán và chuẩn bị một bảng tính. Bạn sẽ học cách phân tích các giao dịch, nhập thông tin,  điều chỉnh các mục nhập và tóm tắt. Bạn cũng sẽ nghiên cứu các báo cáo tài chính, năm tài chính, quá trình hoàn thành chu trình kế toán.

🌟Bạn sẽ học được gì?

 • Thảo luận về quy trình phân tích giao dịch;
 • Tóm tắt quá trình điều chỉnh;
 • Giải thích quy trình điều chỉnh đầu vào;
 • Mô tả quy trình chuẩn bị trang tính;
 • Ghi nhận các giai đoạn của chu trình kế toán.

🌟Nội dung khóa học

 • Giới thiệu sổ sách kế toán;
 • Giới thiệu về kế toán và kinh doanh;
 • Phương trình kế toán;
 • Phân tích quy trình giao dịch;
 • Nhập thông tin – Gửi mục nhập;
 • Điều chỉnh quy trình;
 • Điều chỉnh đầu vào;
 • Tóm tắt các điều chỉnh;
 • Chuẩn bị trang tính;
 • Tình trạng tài chính;
 • Kết thúc chu kỳ kế toán;
 • Chu kỳ kế toán minh họa;
 • Bài tập tài chính;
 • Bài tập bảng tính;
 • Đánh giá khóa học.

🌟Thông tin khóa học

 • Nền tảng: Alison
 • Hình thức: Online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 6-10 giờ
 • Học phí: Miễn phí

📌ĐĂNG KÝ NGAY: TẠI ĐÂY

LƯU Ý: Tại thời điểm Tường Vi chia sẻ, khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

———————————————————————————————-

🌟Description

This course, Introduction to Business Accounting, will provide you with an understanding of the basics of the basics of bussiness accounting. In this course, you will be introduced to accounting and business, the account equation, and preparing a worksheet. You will learn how to analyze transactions, enter information, and adjust entries and summaries. You will also study financial statements, fiscal year, the process of completing the accounting cycle.

🌟What will you learn?

 • Discuss the transaction analysis process;
 • Summarize the tuning process;
 • Explain the input adjustment process;
 • Description of the process for preparing a worksheet;
 • Recognition of the stages of the accounting cycle.

🌟Course content

 • Bookstore professional  introduction;
 • Introduction to accounting and business;
 • The accounting equation;
 • Transaction analysis;
 • Entering information – Sending entries;
 • Process adjustment;
 • Adjustment of inputs;
 • Summary of adjustments;
 • Preparing a worksheet;
 • Financial state;
 • End of the accounting cycle;
 • The illustrated accounting cycle;
 • Financial exercise;
 • Spreadsheet exercise;
 • Course evaluation.

🌟Course information

 • Platform: Alison
 • Format: Online
 • Language: English
 • Duration: 6-10 hours
 • Tuition fee: Free

📌APPLY IN: HERE

NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/6609

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ