Khoá Học

Khóa Học Online Giúp Bạn Thực Sự Làm Chủ Kỹ Năng Giao Tiếp Và Đàm Phán

*[English caption below]*

🗣 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Chúng ta thực hiện những cuộc thương lượng, đàm phán ngay khi ngày mới vừa bắt đầu, thông qua những sự tương tác giữa bản thân với mọi người xung quanh, dù là liên quan đến công việc, xã hội hay cả gia đình. Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi bạn thương lượng, đàm phán hiệu quả đến mức nào và liệu bạn có thể làm điều đo tốt hơn được nữa không? Đây chính là cơ hội để thực hành tất cả những kiến ​​thức bạn đã tiếp thu được và khẳng định rằng quá trình đàm phán luôn năng động và có thể được cải thiện.

Khóa học tích hợp những tiến bộ gần đây nhất trong việc phát triển kỹ năng đàm phán, dựa trên những sự phức tạp của cuộc sống hiện đại nhưng bằng cách đơn giản và trực tiếp. 

Khóa học sẽ bắt đầu với cấu trúc giao tiếp hiệu quả trong đàm phán, với mục đích xác định những vùng cơ hội và cải thiện chúng thông qua các cơ chế học tập thiết thực.

Có thể nói gì về vai trò của cảm xúc trong quá trình đàm phán? Điều cần thiết là phải biết thừa nhận, kiểm soát và tận dụng chúng bằng cách sử dụng các cơ chế liên quan đến trí tuệ cảm xúc. 

Đàm phán, theo định nghĩa, ngụ ý là mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều bên, tức là giữa những người thể hiện lợi ích đối lập và yêu cầu những kỹ năng về giải quyết vấn đề. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách xác định và quản lý trước những hậu quả không thể nào xoay chuyển được trong những cuộc thương lượng đàm phán.

💼 NHỮNG GÌ BẠN SẼ HỌC 

 • Thực hành các kỹ năng và phong cách đàm phán cần thiết để tiến hành các cuộc đàm phán hiệu quả và đạt được những thỏa thuận thích hợp.
 • Áp dụng các kỹ thuật giao tiếp để cải thiện mối quan hệ và kích thích sự hợp tác giữa các bên liên quan.
 • Phát triển tư duy phản biện để quản lý cảm xúc và giải quyết xung đột theo cách mang tính xây dựng.

💼 CHI TIẾT KHÓA HỌC

 • Thời lượng: Khoảng 4 tuần (5-8 giờ/tuần) 
 • Tổ chức: TecdeMonterreyX
 • Cấp độ: Trung cấp
 • Điều kiện: Có trình độ cử nhân
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có bản ghi bằng tiếng Anh)

💼 CHƯƠNG TRÌNH HỌC 

🖊 Chủ đề 1. Cấu trúc của một cuộc đàm phán 

 •  Phân tích cuộc đàm phán: Vũ điệu của cuộc đàm phán. BATNA và ZOPA;
 •  Kỹ năng cần phát triển: Quản lý nhịp điệu của cuộc đàm phán bằng cách diễn giải các điểm neo, quản lý thời gian và tầm quan trọng của lời đề nghị.

🖊 Chủ đề 2. Giao tiếp hiệu quả trong đàm phán

 •  Vai trò của cảm xúc trong đàm phán;
 •  Kỹ năng cần phát triển: Trí tuệ cảm xúc, tự nhận thức bản thân, tự chủ và quản lý xã hội.

🖊 Chủ đề 3. Sự quan tâm và vị trí

 •  Phân loại sở thích và xác định mục tiêu. Tập trung vào vấn đề chứ không phải con người;
 •  Kỹ năng cần phát triển: Tư duy phản biện và đưa ra các phương án thay thế để đạt được sự đồng thuận.

🖊 Chủ đề 4. Giải quyết xung đột

 •  Sự gia tăng của cung đột và các giai đoạn của nó: Ranh giới mong manh;
 •  Kỹ năng cần phát triển: thay đổi khung của tham chiếu, bố trí lại để tránh xung đột vượt quá tầm kiểm soát trong quá trình thương lượng.

💸 Chi phí: MIỄN PHÍ  (hoặc nâng cấp gói với $149 USD để lấy chứng nhận và truy cập tài liệu không giới hạn)

(Lưu ý: Tại thời điểm Thúy Hà chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm) 

📍 THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

———————————————————————————————–

💼 Description

 • We start making negotiations as soon as our day begins, through all our interactions, either work, social, or family-related. But have you ever wondered how efficiently you negotiate, and whether you could be better at it? This is a straightforward opportunity to put into practice all the knowledge you have acquired and to confirm that the negotiation process is dynamic and can always be improved.
 • The course integrates the most recent advances in the development of negotiation skills, based on modern life complexities, in a simple and direct way.
 • We start out with the structure of effective communication in a negotiation, with the intention of identifying our opportunity areas and improving them through active learning mechanisms.
 • And what can we say about the role emotions play in a negotiation process? It is necessary to acknowledge, manage, and take advantage of them by using emotional intelligence mechanisms.
 • Negotiation, by definition, implies the relationship between two or more parties who eventually express opposing interests and demand skills for problem-solving. In this course, you will learn to identify and manage its irreversible consequences in advance.

💼 What you’ll learn

 • Implement the key negotiation skills and styles to carry out effective negotiations and reach satisfactory agreements.
 • Adopt communication techniques that improve relationships and stimulate cooperation between the parties involved.
 • Develop critical thinking to manage emotions and resolve conflicts in a constructive way.

💼 Syllabus

🖊 Topic 1. Structure of a Negotiation

 • Negotiation Analysis: the negotiation dance. BATNA and ZOPA;
 • Skill to develop: Managing the rhythm of the negotiation by interpreting anchors, managing time and the magnitude of offers.

🖊 Topic 2. Effective Communication in Negotiation

 • The Role of Emotions in Negotiation;
 • Skill to develop: emotional intelligence, self-awareness, self-control, and social management. 

🖊 Topic 3. Interests and Positions

 • Classification of interests and definition of objectives. Focus on the problem, not on the person;
 • Skill to develop: Critical thinking and the generation of alternatives to achieve consensus.

🖊 Topic 4. Conflict Resolution

 • The Conflict Spiral and Its Stages: The thin red line;
 • Skill to develop: changing the frame of reference, “Framing,” to avoid that the conflict getting out of control in the negotiation process.

💼 Course Details

 • Duration: Estimated 4 weeks (5–8 hours per week)
 • Institution: TecdeMonterreyX
 • Level: Intermediate
 • Prerequisites: Bachelor’s Degree Level
 • Language: English (with video transcript in English)

💸 Tuition fee: Free (or pay $149 USD to get a certificate and unlimited access to course materials)

(Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest)

📍 MORE INFORMATION AND REGISTRATION: HERE 

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/6366

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ