Khoá Học

Khóa Học Online Giúp Cải Thiện Kỹ Năng Viết Bài Luận Học Thuật

[English caption below]

👉Mô tả khóa học:

▪︎ Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn các kỹ năng viết bài luận học thuật và các kỹ năng cần thiết khác giúp bạn viết bài luận một cách hiệu quả, phục vụ cho mục đích học tập.

▪︎ Khóa học hướng dẫn rất rõ ràng và có nhiều hoạt động bổ ích để giúp bạn hiểu rõ những nội dung cần thiết và từ đó lập kế hoạch, sắp xếp để viết các bài luận hoặc báo cáo hiệu quả.

👉Yêu cầu khóa học:

▪︎ Khóa học này phù hợp với các học sinh/ sinh viên học tiếng anh như ngôn ngữ thứ hai đạt điểm IELTS từ 6.0, nhưng khuyến khích từ 7.0 trở lên.

▪︎ Những người có kiến thức cơ bản về chức năng và nội dung của các câu và đoạn văn.

👉Nội dung khóa học:

▪︎ Giới thiệu về khóa học.

▪︎ Những điều cần biết trước khi bắt đầu viết bài luận.

▪︎ Cách xây dựng và tổ chức các ý tưởng để viết.

▪︎ Cách phát triển và tổ chức bài luận.

▪︎ Sửa đổi và chỉnh sửa bài luận.

▪︎ Các nội dung bổ sung.

👉 Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học?

Sau khóa học, bạn có thể:

▪︎ Hiểu được cách tình huống viết luận, quy trình và các tài nguyên học tập ảnh hưởng đến bạn như thế nào.

▪︎ Tư duy hiệu quả để xây dựng và tận dụng các ý tưởng để phát triển bài luận.

▪︎ Phát triển và xây dựng hiệu quả các đoạn giới thiệu và kết luận.

▪︎ Viết một bài luận văn rõ ràng, cụ thể và có tính liên kết.

▪︎ Hiểu cách tổ chức của các đoạn văn trong một bài văn.

▪︎ Xây dựng nội dung đoạn thân bài chi tiết, cụ thể và phù hợp.

▪︎ Chỉnh sửa bài luận để đảm bảo bài viết có tính kỹ lưỡng, cụ thể, chi tiết và hiệu quả.

▪︎ Chỉnh sửa các lỗi chính tả và ngữ pháp sử dụng các quy tắc và mẹo hữu ích.

👉Thông tin chi tiết về khóa học:

▪︎ Ngôn ngữ: Tiếng Anh.

▪︎ Người hướng dẫn: Andrew Sippie.

▪︎ Nền tảng: Udemy.

▪︎ Thời lượng: 1 tiếng 14 phút.

▪︎ Chi phí: miễn phí. 

Lưu ý: Tại thời điểm Trang Như chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

👉Đăng ký tại đây.

——————————————————————————

👉Course description:

▪︎ This course will teach you essay writing skills and other essential skills to help you write effectively for academic purposes.

▪︎ The course includes clear instructions and lots of useful activities to help you understand what is required and to plan and structure your assignments or reports. 

👉Course requirements:

▪︎ For ESL students, an IELTS score of 7.0 or above is recommended, but a 6.0 may be sufficient.

▪︎ Basic knowledge of how and what sentences and paragraphs do.

👉Course content:

▪︎ About this course.

▪︎ Before you start writing.

▪︎ Creating and Organizing your writing ideas.

▪︎ Developing and Organizing your Essay.

▪︎ Revising and Editing your Essay.

▪︎ Bonus Content.

👉 What will you learn after this course?

After studying this course, you should be able to:

▪︎ Understand how the writing situation, process, and classroom resources impact you.

▪︎ Brainstorm to create and use ideas that will develop the essay.

▪︎ Effectively develop and structure introduction and conclusion paragraphs.

▪︎ Write a clear, specific, and well connected thesis.

▪︎ Understand the organization of essay paragraphs.

▪︎ Develop detailed, specific, and appropriate body paragraph content.

▪︎ Revise to ensure your writing is thorough, specific, detailed, and effective..

▪︎ Edit for spelling and grammatical mistakes using helpful rules and tips.

👉Course information:

▪︎ Language: English.

▪︎ Instructor: Andrew Sippie.

▪︎ Platform: Coursera.

▪︎ Duration: 1 hour 14 minutes.

▪︎ Tuition fee: free. 

Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

👉Enroll here.

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/6188

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top List in the World Top 10 Cửa Hàng Đồ Gia Dụng TPHCM Chất Lượng Và Uy Tín