Khoá Học

Khóa Học Online Hướng Dẫn Các Phương Pháp Tìm Kiếm Và Thuyết Phục Khách Hàng Tiềm Năng

[English caption below] 

💥 Mô tả

Khóa học này sẽ dạy bạn các công cụ, kỹ thuật và phương pháp xác định cơ hội kinh doanh và khách hàng tiềm năng, nghiên cứu và chuẩn bị các mục tiêu bán hàng của bạn cũng như chuẩn bị phương pháp tiếp cận để bán hàng cho các khách hàng mới tiềm năng. Nó cũng sẽ giới thiệu cho bạn trình tự các bước giúp nhân viên bán hàng chốt giao dịch, chỉ cho bạn cách tìm kiếm khách hàng mới và cách theo dõi khách hàng tiềm năng để tạo ra doanh số bán hàng.

💥 Lộ trình khóa học

 • Phần 1: Xác định khách hàng của bạn
 • Phần 2: Sức mạnh của sự chuẩn bị
 • Phần 3: Cách tiếp cận để bán hàng
 • Phần 4: Đánh giá khóa học

💥 Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể

 • Giải thích vai trò của 7 bước trong quy trình bán hàng
 • Xác định vai trò của tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong quá trình bán hàng
 • Xác định các nguồn lực để sử dụng khi tìm kiếm khách hàng tiềm năng
 • Mô tả cách xác định người dùng tiềm năng
 • Giải thích các nghiên cứu khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn và liệt kê các nguồn lực cần thiết để nghiên cứu khách hàng tiềm năng
 • Thảo luận về các cách xác định nhu cầu và cơ hội bán hàng
 • Cách đặt mục tiêu SMART trước cuộc gọi
 • Danh sách các yếu tố chính của việc chuẩn bị bài thuyết trình
 • Giải thích vai trò của ấn tượng đầu tiên và tầm quan trọng của cách tiếp cận mạnh mẽ
 • Giải thích cách liên hệ với khách hàng tiềm năng của bạn
 • Mô tả các loại phương thức bán hàng khác nhau 

💥 Thông tin chi tiết

 • Người hướng dẫn: Saylor Academy.
 • Hình thức: 100% online.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
 • Tổng Thời lượng: 1.5 – 3 tiếng.
 • Học phí: Hoàn toàn miễn phí.
 • Nền tảng: Alison.
 • Đánh giá: 5/5.

👉 Đăng ký tại đây: TẠI ĐÂY

📌LƯU Ý: Tại thời điểm Thanh Loan chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

—————————————————————————–

💥 Description

This course will teach you the tools, techniques, and methods for identifying business opportunities and leads, researching and preparing your sales goals, and preparing a sales approach for sales leads. potential new customers. It will also introduce you to the sequence of steps that help salespeople close a deal, show you how to find new customers, and how to follow up with your leads to turn them into sales.

💥 Syllabus

 • Part 1: Identify your customers
 • Part 2: The power of preparation
 • Part 3: The sales approach
 • Part 4: Course evaluation

💥 What will you learn after the course

 • Explain the role of the 7 steps in the sales process
 • Identify the role of prospecting in the sales process
 • Identify resources to use when prospecting
 • Describe how to identify potential employers
 • Explain how to research a qualified prospect and list the resources needed to research prospects
 • Discuss ways to identify sales needs and opportunities
 • How to set a SMART Pre-Call Goals
 • List of key elements of presentation preparation
 • Explain the role of first impressions and the importance of a strong approach
 • Explain how to contact your potential customers
 • Describe different types of sales methods

💥 Details

 • Professor: Saylor Academy.
 • Study method: 100% online.
 • Language: English.
 • Total: 1.5 – 3 hours.
 • Course fee: Total free.
 • Platform: Alison.
 • Ranking: 5/5.

👉 APPLY IN: HERE

📌Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/6916

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top List in the World Top 10 Cửa Hàng Đồ Gia Dụng TPHCM Chất Lượng Và Uy Tín