Khoá Học

Khóa Học Online Hướng Dẫn Cách Viết Cover Letter "Chuẩn Chỉnh"

[English Caption Below]

📜MÔ TẢ KHÓA HỌC

Khóa học này sẽ giúp bạn biết cách tạo nên một lá đơn ứng tuyển việc làm trở nên hoàn chỉnh bên cạnh chiếc CV cá nhân. Khóa học này bao gồm cấu trúc và nội dung của thư xin việc, lời khuyên từ các chuyên gia trong ngành và nhà tuyển dụng tuyến đầu về những gì cần đưa vào thư xin việc vàứng dụng từ ngũ hợp lý, cấu trúc song song và giọng điệu và phong cách.

📜BẠN SẼ HỌC GÌ KHI KHÓA HỌC KẾT THÚC?

Vào cuối khóa học này, người học sẽ học được cách:

 • Viết thư xin việc “chuẩn chỉnh”.
 • Cải thiện nội dung và cấu trúc của thư xin việc của bạn.
 • Sử dụng nhiều dạng động từ và thì với độ chính xác cao hơn.
 • Sử dụng các cấu trúc song song để làm cho bài viết của bạn dễ đọc hơn.
 • Sử dụng giọng điệu và phong cách thích hợp trong thư xin việc của bạn.

📜CẤU TRÚC KHÓA HỌC

Có năm đơn vị bài học trong khóa học này:

 1. Viết thư xin việc hiệu quả.
 2. Dạng động từ và thì.
 3. Cấu trúc song song.
 4. Giọng điệu và phong cách.
 5. Đánh giá.

Để có được chứng chỉ, bạn cần phải hoàn thành các thành phần đánh giá và đạt được điểm số vượt qua 50%. Cả hai bài đánh giá đều nằm trong mục Đánh giá:

 1. Đánh giá Thư xin việc chấm điểm 50%.
 2. Đánh giá ngang hàng 50%.

📜THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Nền tảng: edX.
 • Hình thức: 100% Online.
 • Điều kiện tiên quyết: English@Work: CVs.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
 • Thời lượng: khoảng 4 tuần.
 • Người hướng dẫn: Adam Forrester, Jessica Xia.
 • Cung cấp bởi: Đại học Bách khoa Hong Kong (HKPolyUx).
 • Học phí:

– Không có giấy chứng nhận: Miễn phí (Lưu ý: Tại thời điểm Hoàng Oanh chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)

– Có giấy chứng nhận: $68 USD

📌ĐĂNG KÝ NGAY: TẠI ĐÂY.


📜ABOUT THIS COURSE

This course will help you create application letters that effectively complement a CV. This course covers the structure and content of Application Letters, advice from our industry professionals and front-line recruiters about what to include in Application Letters, and language input on verbs, parallel structures, and tone and style.

📜WHAT YOU WILL LEARN?

By the end of this course, learners will have learned how to:

 • Write cover letters that have impact.
 • Improve the content and structure of your cover letters.
 • Use a variety of verb forms and tenses with greater accuracy.
 • Employ parallel structures to make your writing easier to read.
 • Adopt appropriate tone and style in your cover letter.

📜SYLLABUS

There are five units in this course:

 1. Writing an Effective Cover Letter
 2. Verb Forms and Tenses
 3. Parallel Structures
 4. Tone and Style
 5. Assessments

In order to get a certificate, you need to complete the assessment components and achieve a 50% passing score. The two assessments are both located in the Assessment section:

 1. Assessment Cover Letter Grading 50%.
 2. Peer-Assessment 50%.

📜COURSE INFORMATION

 • Platform: edX.
 • Format: 100% Online.
 • Prerequisites: English@Work: CVs.
 • Language: English.
 • Duration: estimated 4 weeks.
 • Instructors: Adam Forrester, Jessica Xia.
 • Offered by: The Hong Kong Polytechnic University (HKPolyUx).
 • Tuition fees:

– No certificate: Free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest).

– With certificate: $68 USD.

📌REGISTER NOW: HERE.

 

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/6842

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top List in the World Top 10 Cửa Hàng Đồ Gia Dụng TPHCM Chất Lượng Và Uy Tín