Khoá Học

Khóa Học Online Tìm Hiểu Kiến Thức Cơ Bản Về SQL

[English caption below]

🌟 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC:

Khóa học chuyên ngành này dành cho người chưa có kinh nghiệm viết code đang mong muốn thành thạo ngôn ngữ truy vấn SQL. Thông qua bốn dự án SQL có cấp độ khó tăng dần với các ứng dụng khoa học dữ liệu, bạn sẽ tìm hiểu các chủ đề như khái niệm cơ bản về SQL, xử lý dữ liệu, phân tích SQL, kiểm tra AB, điện toán phân tán sử dụng Apache Spark, Delta Lake và hơn thế nữa. Các chủ đề này sẽ giúp bạn áp dụng SQL một cách sáng tạo để phân tích và khám phá dữ liệu; cho thấy sự hiệu quả trong việc viết các câu lệnh truy vấn; tạo bộ dữ liệu phân tích; tiến hành thiết kế tính năng, sử dụng SQL với các bộ công cụ phân tích dữ liệu và machine learning (học máy) khác; và sử dụng SQL với các tập dữ liệu phi cấu trúc.

🌟 NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Khóa học 1: SQL cho Khoa học Dữ liệu

Khóa học 2: Xử lý dữ liệu, phân tích và kiểm tra AB với SQL

Khóa học 3: Điện toán phân tán với Spark SQL

Khóa học 4: Dự án Capstone SQL về Khoa học Dữ liệu

🌟 BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ?

  • Sử dụng các lệnh SQL để lọc, sắp xếp & tóm tắt dữ liệu; thao tác chuỗi, ngày tháng và dữ liệu số từ các nguồn khác nhau để phân tích.
  • Đánh giá và tạo bộ dữ liệu để giải quyết các câu hỏi và vấn đề kinh doanh của bạn bằng cách sử dụng SQL.
  • Sử dụng không gian làm việc hợp tác Databricks và tạo một đường dẫn “đầu cuối” để đọc dữ liệu, chuyển đổi nó và lưu kết quả.
  • Tạo ra một đề xuất dự án và chọn dữ liệu của riêng bạn, thực hiện phân tích thống kê và đưa ra các chỉ số, đồng thời cho thấy kết quả của bạn và đưa ra các đề xuất.

🌟 THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC:

Nền tảng: Coursera

Hình thức: 100% online

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đối tượng tham gia: Tất cả mọi người

Cung cấp bởi: Đại học California

Thời lượng: Khoảng 4 tháng (5 tiếng/tuần)

Học phí: $49/tháng – miễn phí 7 ngày học đầu tiên

👉 ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY

📍 LƯU Ý: Tại thời điểm Việt Nga chia sẻ khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

______________________

🌟 ABOUT THIS COURSE:

This Specialization is intended for a learner with no previous coding experience seeking to develop SQL query fluency. Through four progressively more difficult SQL projects with data science applications, you will cover topics such as SQL basics, data wrangling, SQL analysis, AB testing, distributed computing using Apache Spark, Delta Lake and more. These topics will prepare you to apply SQL creatively to analyze and explore data; demonstrate efficiency in writing queries; create data analysis datasets; conduct feature engineering, use SQL with other data analysis and machine learning toolsets; and use SQL with unstructured data sets.  

🌟 COURSE CONTENT:

Course 1: SQL for Data Science

Course 2: Data Wrangling, Analysis and AB Testing with SQL

Course 3: Distributed Computing with Spark SQL

Course 4: SQL for Data Science Capstone Project

🌟 WHAT WILL YOU LEARN?

  • U​se SQL commands to filter, sort, & summarize data; manipulate strings, dates, & numerical data from different sources for analysis
  • A​ssess and create datasets to solve your business questions and problems using SQL
  • U​se the collaborative Databricks workspace and create an end-to-end pipeline that reads data, transforms it, and saves the result
  • ​Develop a project proposal & select your data, perform statistical analysis & develop metrics, and p​resent your findings & make recommendations

🌟 COURSE DETAILED INFORMATION:

  Platform: Coursera

  Format: 100% online

  Language: English

  Participant: Everyone

   Offered by: University of California, Davis

 ⬝ Length: About 4 months (5 hours/week)

  Tuition fee: $49/month (7-day full access free trial)

👉 ENROLL: HERE

📍 NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/5916

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top List in the World Top 10 Cửa Hàng Đồ Gia Dụng TPHCM Chất Lượng Và Uy Tín