Khoá Học

Khóa Học Online Tìm Hiểu Về Các Cách Quản Lý Môi Trường Trên Toàn Cầu

(English caption below)

🌎 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Tìm hiểu về các công nghệ môi trường tốt nhất cho sự phát triển bền vững và cách các công nghệ đó được quản lý trong các bối cảnh khác nhau trên thế giới. Khóa học này mang đến cho bạn cơ hội tìm hiểu về các xu hướng toàn cầu ảnh hưởng đến môi trường và điều kiện sống của chúng ta, cách các hệ thống quản lý, các phương pháp quản lý môi trường khác nhau trên khắp thế giới. Điều này bao gồm các công nghệ dành cho môi trường, các công nghệ để quản lý đất bền vững, các phương pháp bảo vệ nước ngầm và quản lý tổng hợp tài nguyên nước.

🌎 CHƯƠNG TRÌNH HỌC 

TUẦN 1: Xu hướng toàn cầu

 • Một số xu hướng toàn cầu ảnh hưởng đến môi trường và điều kiện sống của chúng ta như sự phát triển bền vững, nhân khẩu học, các khía cạnh khác nhau của đô thị hóa, biến đổi khí hậu và sức khỏe môi trường.

TUẦN 2: Quản lý môi trường

 • Các hệ thống và cách tiếp cận quản lý khác nhau được sử dụng trên khắp thế giới.
 • Các phong cách và hệ thống quản lý được thực hiện tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau như văn hóa, lịch sử và bố cục vật lý của đất nước.

TUẦN 3: Quản lý Tiện ích

 • Cách các tiện ích khác nhau quản lý môi trường
 • Cách quản lý hệ thống cấp nước, nước thải và chất thải rắn nói chung
 • Các nguồn ô nhiễm khác được quản lý như thế nào.

TUẦN 4: Công nghệ cho Môi trường xây dựng

 • Một số công nghệ môi trường đặc biệt hiệu quả trong việc thực hiện mục đích của chúng theo cách thân thiện với môi trường.
 • Làm thế nào để lựa chọn trong số các công nghệ khác nhau và nghiên cứu công nghệ nước mưa, cấp nước đô thị và xử lý chất thải rắn.

TUẦN 5: Các công nghệ khác

Tập trung vào các công nghệ để quản lý đất bền vững, các phương pháp bảo vệ nước ngầm và quản lý tổng hợp tài nguyên nước

🌎 CHI TIẾT KHÓA HỌC 

 • Thời lượng: Khoảng 11 giờ 
 • Tổ chức: Đại Học Kỹ Thuật Đan Mạch
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Phụ đề: tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha (Châu Âu), tiếng Ý, tiếng Việt, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha)
 • Nền tảng: Coursera

💲 Chi phí: MIỄN PHÍ 

(Lưu ý: Tại thời điểm Thúy Hà chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm) 

📍 THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

———————————————————————————————————————————————————-

🌎 Description

Learn about the best environmental technologies for sustainable development and how they are managed in various settings around the world. This course gives you an opportunity to learn about global trends that influence our environment and the living conditions and how different management systems and approaches are used around the world to manage the environment. This includes current environmental technologies built for the environment and technologies for sustainable soil management, groundwater protection methods, and integrated Water resources management.

🌎 Syllabus

WEEK 1: Global Trends

Some of the global trends influence our environment and living conditions. We will in particular look at sustainable development, demography, various aspects of urbanization, climate change, and environmental health.

WEEK 2: Environmental Management

Different management systems and approaches are used around the world. Management styles and systems are implemented depending on various factors like culture, history, and the physical layout of the country. 

WEEK 3: Utility Management

 • How the various utilities manage the environment
 • How the general water supply, wastewater systems, and solid waste are managed
 • How other pollution sources are regulated.

WEEK 4: Technologies for the Built Environment

 • Some of the current environmental technologies are particularly effective in carrying out their purpose and in an environmentally friendly way. 
 • How we choose among different technologies and study stormwater technologies, urban water supply, and solid waste handling.

WEEK 5: Other Technologies

We will in particular focus on technologies for sustainable soil management, groundwater protection methods and integrated Water resources management.

🌎 Course Details 

 • Duration: Approx. 11 hours  
 • Institution: Technical University of Denmark
 • Language: English (Subtitles: Arabic, French, Portuguese (European), Italian, Vietnamese, German, Russian, English, Spanish)
 • Platform: Coursera

💲 Tuition fee: Free

(Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest)

📍 MORE INFORMATION AND REGISTRATION: HERE 

 

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/6852

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ