Khoá Học

Khóa Học Online Về Các Nguyên Tắc Của Tài Chính Bền Vững

[English Caption Below]

Tài chính được nhiều người coi là trở ngại cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Các nguyên tắc của tài chính bền vững (hay còn được gọi là tài chính xanh) giải thích cách mà các khu vực tài chính được huy động để đối phó với tình trạng trên. Sử dụng tài chính như một phương tiện để đạt được những mục tiêu xã hội, chúng ta có thể hướng nền công nghiệp Trái Đất từ lối đi hiện tại đến một thế giới bền vững cho tất cả.

 

📍 MÔ TẢ KHÓA HỌC

Thông qua khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu về Các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững của Liên Hợp Quốc, làm thế nào để các nhân tố xã hội và môi trường không bị coi là những ảnh hưởng ngoại lai, bạn sẽ tìm hiểu về ngân hàng bền vững và quản lý tài sản, về tương tác hiệu quả, phân tích kịch bản bền vững và tạo ra giá trị lâu dài.

Cuối khóa học, bạn sẽ hiểu làm thế nào tài chính bền vững có thể được dùng như một công cụ để điều khiển quá trình chuyển đổi bền vững.

📍 NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Tuần 1: Thách thức của tính bền vững
 • Tuần 2: Đối phó với những thách thức đó
 • Tuần 3: Mục tiêu của các công ty
 • Tuần 4: Các mô hình kinh doanh bền vững
 • Tuần 5: Quản lý tài sản bền vững
 • Tuần 6: Ngân hàng bền vững
 • Tuần 7: Bảo hiểm rủi ro khí hậu
 • Tuần 8: Điều khiển quá trình chuyển đổi
 • Tuần 9: Rút ra bài học – bạn có thể làm gì?

📍 BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA HỌC

 • Tìm hiểu về các nguyên tắc của tài chính bền vững
 • Hiểu được tầm quan trọng của một góc nhìn dài hạn
 • Hiểu được tác động lẫn nhau giữa Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững của Liên Hợp Quốc và tài chính
 • Hiểu được vai trò của tài chính trong việc chuyển đổi thành nền kinh tế bền vững

📍 THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Nền tảng: Coursera
 • Thời gian hoàn thành: Khoảng 17 tiếng
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: Online
 • Người hướng dẫn: Dirk Schoenmaker, Eva Rood, Rob van Tulder, Steve Kennedy and Karen Maas
 • Cung cấp bởi: Trường ĐH Erasmus Rotterdam
 • Đánh giá: 4.7/5.0
 • Học phí: Khóa học miễn phí (có ngay chứng nhận là với $49)

(Lưu ý: Tại thời điểm Khánh Huyền chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. cảm ơn các bạn đã quan tâm.)

 

Đăng kí khóa học TẠI ĐÂY

_________________________________________________________________________

 

📍 COURSE DESCRIPTION

Throughout this course, you will learn about the UN Sustainable Development Goals, how social and environmental factors should not be regarded as externalities, you will learn more about sustainable banking and asset management, about effective engagement, sustainable scenario analysis and long-term value creation. 

At the end of this course you will understand how sustainable finance can be used as a tool to steer the sustainability transition.

📍 COURSE CONTENT

 • Week 1: The sustainability challenge
 • Week 2: Dealing with sustainability challenges
 • Week 3: The purpose of companies
 • Week 4: Sustainable business models
 • Week 5: Sustainable asset management
 • Week 6: Sustainable banking
 • Week 7: Climate risk insurance
 • Week 8: Steering the transition
 • Week 9: Take-aways – what can you do?

📍 WHAT YOU’LL LEARN

 • Learn what the principles of sustainable finance are
 • Understand what the importance of a long-term perspective is 
 • Understand what the interplay is between the UN Sustainable Development Goals and finance
 • Understand the role of finance in the transition to a sustainable economy

📍 COURSE INFORMATION

 • Platform: Coursera
 • Length: approximate 17 hours
 • Language: English
 • Format: Online
 • Instructor: Dirk Schoenmaker, Eva Rood, Rob van Tulder, Steve Kennedy and Karen Maas
 • Offered by: Erasmus University Rotterdam
 • Rate: 4.7/5.0
 • Tuition fee: Course is free (receive an certificate within $49)

(Note: At the time of sharing, the course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)

 

Enroll HERE

 

 

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/5897

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top List in the World Top 10 Cửa Hàng Đồ Gia Dụng TPHCM Chất Lượng Và Uy Tín