Khoá Học

Khóa Học Online Về Excel: Những Công Thức Và Chức Năng Nâng Cao

[English Caption Below]

🌟Mô tả khóa học

Cùng theo dõi với chuyên gia Excel Dennis Taylor khi ông  ấy làm sáng tỏ hàng trăm công thức và hàm có sẵn trong Excel. Dennis sẽ giới thiệu một số phím tắt,  công thức quan trọng để tăng tốc công việc của bạn, sau đó bao gồm nhiều hàm khác nhau, chẳng hạn như hàm VLOOKUP, MATCH và INDEX, hàm thống kê, hàm văn bản và ngày và giờ, toán học, văn bản và các hàm thông tin. Dennis cung cấp các ví dụ thực tế để giúp người xem dễ dàng chuyển sang sử dụng các công thức và hàm tối ưu nhất của Excel trong các tình huống thực tế. 

Lưu ý rằng khóa học này được ghi lại trong Excel cho Office 365 nhưng bất kỳ ai đang sử dụng phiên bản gần đây bao gồm 2019, 2016 và 2013 vẫn có thể theo dõi.

🌟Nội dung khóa học

 • Mẹo và phím tắt về công thức, hàm
 • IF và các hàm liên quan
 • Chức năng tra cứu và tham chiếu
 • Chức năng nguồn
 • Chức năng thống kê
 • Các hàm toán học
 • Chức năng Ngày và Giờ
 • Các chức năng tham chiếu
 • Hàm văn bản
 • Chức năng thông tin
 • Ghi nhận kết quả của chức năng MOD.
 • Xác định các hàm tạo số ngẫu nhiên trong Excel.

🌟Bạn sẽ học được gì?

 • Ghi nhận kết quả của chức năng MOD.
 • Xác định các hàm tạo số ngẫu nhiên trong Excel.
 • Áp dụng hàm ROMAN để chuyển một chữ số La Mã sang tiếng Ả Rập.
 • Đưa ra một ví dụ trong đó các hàm LEFT và RIGHT có thể được sử dụng.
 • Mô tả chức năng TRIM.
 • Xác định các hàm Văn bản trong Excel.
 • Phân biệt các chức năng Thông tin.

🌟Đối tượng khóa học 

 • Học sinh, sinh viên
 • Người làm văn phòng
 • Bất kỳ ai

🌟Thông tin khóa học

 • Hình thức: Online
 • Nền tảng: Linkedln
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Giảng viên: Dennis Taylor
 • Thời gian hoàn thành: 4 giờ 46 phút
 • Học phí: Miễn phí (Trả phí theo tháng/năm hoặc mua khóa học để nhận chứng chỉ)

📌Lưu ý:  Tại thời điểm Tường Vi chia sẻ, khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

📌Đăng ký ngay: TẠI ĐÂY

—————————————————————————————————–

🌟Description

Follow along with Excel expert Dennis Taylor as he demystifies the hundreds of formulas and functions available in Excel. Dennis starts with a few critical formula shortcuts that will speed up your work, then covers a variety of functions, such as VLOOKUP, MATCH, and INDEX, statistical functions, text functions, and date and time, math, text, and information functions. Dennis provides practical examples to help viewers easily transition to using Excel’s most powerful formulas and functions in real-world scenarios.

 Note that this course is recorded in Excel for Office 365 but anyone using a recent version—including 2019, 2016, and 2013—will be able to follow along.

🌟Course content

 • Formula and function típ and shortcuts
 • IF and related functions
 • Lookup and reference functions
 • Power functions
 • Statistical functions
 • Math functions
 • Date and time functions
 • Reference functions
 • Text functions
 • Information functions

🌟What will you learn?

 • Recognize the results of the MOD function.
 • Identify the Excel random number generating functions.
 • Apply the ROMAN function to convert a Roman numeral to Arabic.
 • Give an example where the LEFT and RIGHT functions could be used.
 • Describe the TRIM function.
 • Define the Excel Text functions.
 • Differentiate between Information functions.

🌟Who is this course for?

 • Students
 • Officers
 • Anyone

🌟Information course

 • Format: Online
 • Platform: LinkedIn
 • Language: English
 • Instructors:  Dennis Taylor
 • Duration: 4h 46m
 • Tuition fee: Free (Pay monthly/yearly or buy the course to get a certificate)

📌Note: At the time of sharing, the course is free. However, the platform that provides the course can change to pay at any time. Thank you for your interest.

📌Apply in: HERE

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/5962

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top List in the World Top 10 Cửa Hàng Đồ Gia Dụng TPHCM Chất Lượng Và Uy Tín