Khoá Học

Khoá Học Online Về Kể Chuyện Và Thuyết Phục Thông Qua Dữ Liệu Và Kĩ Thuật Số

[English caption below]

 🌟  VỀ KHOÁ HỌC:

Những quyết định được đưa ra bởi con người hiếm khi được thực hiện bởi dữ liệu. Những người đưa ra quyết định thường có thành kiến, bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, và tạo ra những bước nhảy vọt vượt xa những gì dữ liệu đưa ra. Cách tốt nhất để giáo dục và thuyết phục họ là thông qua những câu chuyện. Những câu chuyện được xây dựng bởi việc phân tích dữ liệu tốt.

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách tạo ra những câu chuyện dựa trên dữ liệu – những dữ liệu kể chuyện – bằng khung tường thuật ABT (“Và, Nhưng, Sau đó”). Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách sử dụng các kĩ thuật khoa học dữ liệu mạnh mẽ để khám phá và tinh chỉnh dữ liệu của bạn. Chúng ta sẽ định hình một câu chuyện hấp dẫn bằng cách sử dụng các kĩ thuật kể chuyện thân thiện. 

Sau khi bạn có những câu chuyện, bạn sẽ học cách tạo hình ảnh dữ liệu trực quan và xây dựng một bản trình bày thuyết phục cho các chuyên gia kinh doanh – cả trực tiếp và trực tuyến.

Tuần cuối cùng của khóa học sẽ liên quan đến việc Đào Tạo Khách Hàng. Khách hàng thường mong muốn những sản phẩm kĩ thuật số có đầy đủ các chức năng mới nhất và sớm nhất. Nhưng khách hàng không muốn dành quá nhiều thời gian tìm hiểu tất cả các chức năng này. Đào tạo khách hàng giúp các tổ chức kĩ thuật số có chiến lược tốt hơn bằng cách hỗ trợ khách hàng tương tác với sản phẩm nhiều hơn.

Sử dụng các kĩ năng kể chuyện bằng dữ liệu, bạn sẽ tạo ra những câu chuyện giúp khách hàng hiểu về sản phẩm và dịch vụ của bạn và giúp cuộc sống của họ tốt hơn. Bạn sẽ học cách sử dụng phân tích dữ liệu và kĩ thuật trong tổ chức để đào tạo khách hàng một cách hiệu quả, từ đó sản phẩm và dịch vụ của bạn sẽ tạo nên sức hút cần thiết cho việc chuyển đổi kĩ thuật số thành công.

 🎯  NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Tuần 1 – Kể chuyện cùng dữ liệu

 • Module một- Khái niệm cơ bản về kể chuyện
 • Module hai – Kể chuyện hấp dẫn với khung ABT
 • Module ba – Lựa chọn dữ liệu đúng
 • Module bốn – Sáng tạo câu chuyện từ dữ liệu
 • Module năm – Suy nghĩ về câu chuyện dữ liệu

Tuần 2 – Xây dựng cách trình bày dữ liệu tốt

 • Module một – Các nguyên tắc tạo nên bản trình bày tốt
 • Module hai – Thiết kế bản trình thân thiện với não bộ
 • Module ba- Hình ảnh hoá dữ liệu
 • Module bốn – Lập và phân phối bản trình bày vượt khỏi một điểm
 • Module năm – Bản trình bày online thuyết phục

Tuần 3 – Thuyết phục cùng dữ liệu

 • Module một – Điều gì thuyết phục con người?
 • Module hai – Sự hiện diện, logic, cảm xúc trong thuyết phục
 • Module ba – Công cụ tuyệt vời cho thuyết phục
 • Module bốn – Khôi phục từ một đề xuất tệ
 • Module năm – Giúp người đưa ra quyết định tự thuyết phục họ

Tuần 4 – Đào tạo khách hàng

 • Module một – Tại sao các tổ chức cần phải đào tạo khách hàng của họ?
 • Module hai – Tạo nên chương trình đào tạo khách hàng
 • Module ba – Đào tạo khách hàng với các sản phẩm phân tích dữ liệu
 • Module bốn- Thu hút khách hàng bằng phân tích dữ liệu
 • Module năm – Đào tạo khách hàng bằng những câu chuyện dữ liệu

 🎯  BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA HỌC?

 1. Chiến lược trong việc trình bày dữ liệu cho những người ra quyết định
 2. Những khái niệm về kể chuyện được áp dụng trong phân tích dữ liệu
 3. Tạo bản trình bày hấp dẫn với biểu đồ và sơ đồ dễ hiểu
 4. Thuyết phục cùng dữ liệu
 5. Đào tạo khách hàng với dữ liệu

📍THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC:

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Nền tảng: EdX
 • Hình thức: 100% Online
 • Người hướng dẫn: Bill Brantley 
 •  Chi phí: Miễn phí 

 📍 ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC:  TẠI ĐÂY

LƯU Ý: Tại thời điểm Hồng Loan chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

—————————————————————————————————

🌟  ABOUT THIS COURSE:

Decisions made by humans are rarely made by data alone. Human decision-makers have cognitive biases, are affected by emotions, and make conceptual leaps beyond what the data may suggest. The best way to educate and persuade decision-makers is through stories. Stories built by good data analysis.

In this course, you will learn how to create stories based on data – data storytelling – by using the ABT (“And, But, Then”) Narrative Framework. We will start by using powerful data science techniques to explore and refine your data. We shape a compelling narrative out of the data findings using brain-friendly storytelling techniques.

Once you have your stories, you will learn to create insightful data visualizations and build a persuasive presentation for business professionals – both in-person or online.

The final week of the course deals with Customer Training. Customers want the latest and greatest digital products full of features. But customers don’t want to spend too much time learning those features. Customer training helps the digital organization be more strategic by assisting the customer in engaging more with the product.

Using data storytelling skills, you will craft stories to help customers understand how your organization’s products and services will make their lives better. You will learn how to use the data analytics and machine learning in your digital organization to create effective customer training, so your products and services get the traction you need for digital transformation success.

 📍 COURSE CONTENT:

Week One – Storytelling with Data

 • Module One – The Basics of Storytelling
 • Module Two – Compelling Storytelling with the ABT Framework
 • Module Three – Selecting the Right Data
 • Module Four – Creating a Story from Data
 • Module Five – Thinking in Data Stories

Week Two – Building Good Data Presentations

 • Module One – The Rules of Good Presentations
 • Module Two – Brain-Friendly Presentation Design
 • Module Three – Creating Good Data Visualizations
 • Module Four – Beyond Bullet-Points Presentation Planning and Delivery
 • Module Five – Compelling Online Presentations

Week Three – Persuading with Data

 • Module One – What Persuades People?
 • Module Two – Presence, Logic, and Emotions in Persuasion
 • Module Three – The Perfect Pitch Tool for Persuasion
 • Module Four – Recovering from a Bad Proposal
 • Module Five – Helping the Decision Maker Persuade Themselves

Week Four – Customer Training

 • Module One – Why Organizations Need to Train Their Customers
 • Module Two – Creating the Customer Training Program
 • Module Three – Training Customers with Data Analytics Products
 • Module Four – Engaging Customers with Data Analysis
 • Module Five – Training Customers with Data Stories

  🎯  WHAT WILL YOU LEARN FROM THE COURSE?

 1. Being strategic in presenting data to decision-makers
 2. The basics of storytelling as applied to data analysis
 3. Creating compelling data presentations with understandable charts and diagrams
 4. Persuading with data
 5. Training customers with data

 📍COURSE DETAILED INFORMATION:

 • Language: English
 • Platform: EdX
 • Format: 100% Online
 • Instructor: Bill Brantley 
 • Tuition fees: Free 

 📍 REGISTER FOR COURSE: HERE

NOTE:  At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that offer the course may change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/6467

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top List in the World Top 10 Cửa Hàng Đồ Gia Dụng TPHCM Chất Lượng Và Uy Tín