Khoá Học

Khóa học Online Về Kỹ Năng Học Tập Hiệu Quả Từ Udemy

[English Caption Below]

🌟Mô tả khóa học

Khóa học này sẽ tập trung vào các kỹ năng cần thiết để học và ghi nhớ thông tin. Kỹ năng đọc được nhấn mạnh để nắm bắt những điểm chính. Các chiến lược ghi chú sắp xếp thông tin sao cho dễ nhớ hơn. Viết rõ ràng sẽ thể hiện kiến ​​thức của bạn có thể truyền đạt suy nghĩ của mình một cách hiệu quả.

Có một số công việc cơ bản mà bạn có thể làm để hiểu rõ hơn về các ý tưởng. Hiểu ý tưởng có nghĩa là liên kết chúng với những ý tưởng khác trong đầu bạn và trong cuộc thảo luận lớn hơn về những ý tưởng này. Để làm được điều này, hãy diễn đạt những ý tưởng này bằng lời của bạn. Xác định các ý chính và các chi tiết hỗ trợ cơ bản giải thích những ý tưởng này. 

Hình thức học tập này giúp bạn xử lý thông tin chứ không chỉ ghi nhớ nó. Khả năng giải quyết vấn đề và phân tích tình huống của bạn sẽ được cải thiện bằng cách đưa ra các ý tưởng và phản ứng của riêng bạn. Các bước tư duy sau đây được kích hoạt bằng các câu hỏi và bài tập đi kèm để giúp bạn luyện tập.

🌟Bạn sẽ học được gì?

 • Làm sao để học một cách hiệu quả
 • Đọc để ghi nhớ thông tin
 • Ghi chú để tổng kết những khái niệm
 • Viết một cách rõ ràng

🌟Nội dung khóa học

 • Kỹ năng học tập 
 • Đọc phản biện
 • Ghi chép tốt
 • Viết
 • Tìm phong cách học tập của bạn

🌟Đối tượng khóa học

 • Học sinh, sinh viên muốn nâng cao kỹ năng học tập của bản thân

🌟Thông tin khóa học

 • Hình thức: Online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Nền tảng: Udemy
 • Giảng viên:  Daryl Culp
 • Thời lượng: 33 phút
 • Học phí: Miễn phí (Không có giấy chứng nhận)

📌Lưu ý: Tại thời điểm Tường Vi chia sẻ, khóa học là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

🎯Đăng ký ngay: TẠI ĐÂY

——————————————————————————————————————————————————————-

🌟Description

This course will focus on skills necessary to learn and remember information. Critical reading skills are emphasized in order to capture the main points. Note-taking strategies organize information so that it is easier to remember. Writing clearly will express your knowledge so that you can effectively communicate your thoughts.

There are some basic tasks that you can do in order to understand ideas better. Understanding ideas means linking them to other ideas in your own head and in the larger discussion of these ideas. In order to do this, express these ideas in your own words. Identify the main ideas and the basic supporting details that explain these ideas. 

This kind of learning helps you to process information, not just memorize it. Your ability to solve problems and analyze situations will be improved by coming up with your own ideas and responses. The following steps of thinking are activated by questions and exercises included in order to help you practice.

🌟What will you learn?

 • How to study effectively
 • Reading to retain information
 • Note taking to summarize concepts
 • Writing clearly

🌟Course content

 • Study skills
 • Reading critically
 • Taking good notes
 • Writing
 • Finding your learning style 

🌟Who is this course for?

 • Students who want to improve their study skills

🌟Course information

 • Format: Online
 • Language: English
 • Platform: Udemy
 • Instructor: Daryl Culp
 • Duration: 33 minutes
 • Tuition fee: Free (No certificate)

📌Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

🎯Apply in: HERE

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/6065

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ