Khoá Học

Khóa Học Online Về Kỹ Năng Lãnh Đạo Trong Kinh Doanh Từ Nền Tảng Alison

[English Caption Below]

Mô tả khóa học

Khóa học này sẽ dạy bạn các kỹ năng lãnh đạo cần thiết của các doanh nhân và chuyên gia kinh doanh. Khởi nghiệp không chỉ cần những ý tưởng kinh doanh độc đáo để thành công. Trong khóa học này, bạn sẽ học về cách tổ chức công ty của bạn, cách chọn nhóm kinh doanh, cách quản lý nhóm kinh doanh và cách bạn hành động như một chuyên gia kinh doanh để mang lại thành công cho tổ chức.

Bạn sẽ học được gì?

 • Xác định các loại tổ chức và 4 giai đoạn phát triển của tổ chức;
 • Nắm được các phương pháp tuyển dụng và quản lý nhân viên;
 • Vạch ra nhiều phương pháp để đánh giá hiệu suất nhân viên;
 • Hiểu được tầm quan trọng của chỉ định công việc đối với sự thành công của một tổ chức;
 • Hiểu về trách nhiệm của doanh nghiệp và 4 nguyên tắc quan trọng trong đạo đức kinh doanh.

Nội dung khóa học

 • Chỉ đạo một công ty liên doanh;
 • Chọn thành viên cho nhóm của bạn;
 • Quản lí đội nhóm – Đào tạo và đánh giá nhân viên;
 • Quản lí đội nhóm – Chỉ định công việc và trả lương cho nhân viên;
 • Đạo đức kinh doanh;
 • Đánh giá môn học.

Thông tin về khóa học:

 • Hình thức: Online
 • Nền tảng: Alison
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 1.5 – 3 giờ
 • Học phí: Miễn phí

📌ĐĂNG KÝ NGAY: TẠI ĐÂY

LƯU Ý: Tại thời điểm Tường Vi chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

——————————————————————————————————————————————–

Description

This free online Leadership Skills course will teach you the leadership skills required by successful entrepreneurs and business professionals. Entrepreneurship needs more than just unique business ideas to succeed. In this course, you will learn how to organize your company, how to select your business team, how to manage your business team, and how you should behave as a business professional to bring success to your organization.

What will you learn?

 • Identify different types of organizations and the 4 stages of organizational growth;
 • Explain recruitment methods and successful ways to manage your employees;
 • Outline the numerous methods for gauging an employee’s performance;
 • Recognize how critical job design is to the success of any organization;
 • Discuss corporate responsibility and the 4 important disciplines of business.

Course content

 • Leading an entrepreneurial venture;
 • Selecting your team;
 • Staff training and appraisal;
 • Job design and staff pay;
 • Business ethics;
 • Course assessment.

Course information

 • Format: Online
 • Platform: Alison
 • Language: English
 • Duration: 1.5 – 3 hours
 • Tuition fee: Free

📌APPLY IN: HERE

NOTE:  At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/6692

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top List in the World Top 10 Cửa Hàng Đồ Gia Dụng TPHCM Chất Lượng Và Uy Tín