Khoá Học

Khóa Học Online Về Nền Tảng Quản Lý Dự Án: Cách Quản Lý Dự Án Quy Mô Nhỏ

[English caption below] 

📌 MÔ TẢ KHÓA HỌC

Học cách quản lý hiệu quả các dự án nhỏ giúp bạn có kinh nghiệm và những kỹ năng để tiến hành những dự án quy mô lớn hơn. Trong khóa học này, người hướng dẫn và quản lý dự án Bonnie Biafore chỉ ra cách quản lý các dự án quy mô nhỏ với cách tiếp cận đơn giản mà hiệu quả. Cô ấy định nghĩa từ “nhỏ” trong bối cảnh quản lý dự án và cung cấp cái nhìn tổng quan về vòng đời của một dự án nhỏ, đồng thời chia sẻ các phương pháp tốt nhất để lập kế hoạch, hoàn thành công việc, theo dõi tiến độ và kết thúc dự án.

📌 NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Bắt đầu với các dự án nhỏ
 • Xác định dự án
 • Lập kế hoạch dự án
 • Hoàn thành công việc
 • Theo dõi tiến độ
 • Kết thúc dự án

📌 BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA HỌC?

✔ Các phương pháp để ước tính thời gian và chi phí của dự án

✔ Các thước đo khách quan để đánh giá chất lượng dự án

✔ Cách xác định rủi ro và hoàn thành một dự án

📌 THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Nền tảng: LinkedIn
 • Hình thức: 100% Online
 • Người hướng dẫn: Bonnie Biafore
 • Chi phí: Miễn phí trong 1 tháng kể từ khi đăng ký khóa học (Trả phí theo tháng/năm hoặc mua khóa học để học không giới hạn và nhận chứng chỉ)

📌 ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY 

LƯU Ý: Tại thời điểm Huệ Anh chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

—————————————————————————————-

📌 COURSE DESCRIPTION

Learning how to effectively manage small projects gives you the experience and skills to take on larger projects. In this course, instructor and project manager Bonnie Biafore shows how to manage small-scale projects with a simple yet effective approach. She defines what “small” means in the context of project management and provides an overview of the life cycle of a small project, sharing the best techniques for planning, getting things done, tracking progress, and wrapping up.

📌 COURSE CONTENT

 • Getting started with small projects
 • Defining the project
 • Planning the project
 • Getting things done
 • Tracking progress
 • Wrapping up the project

📌 WHAT WILL YOU LEARN FROM THE COURSE?

✔ Methods for estimating project time and costs

✔ Objective measures to evaluate project quality

✔ How to identify risk and complete a project

📌 COURSE DETAILED INFORMATION

 • Language: English
 • Platform: LinkedIn
 • Format: 100% Online
 • Instructor: Bonnie Biafore
 • Tuition fees: Free for 1 month from the time you sign up for the course (Pay monthly/yearly or buy the course to learn unlimitedly and get a certificate)

📌 REGISTER FOR COURSE: HERE 

NOTE:  At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that offer the course may change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/6659

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top List in the World Top 10 Cửa Hàng Đồ Gia Dụng TPHCM Chất Lượng Và Uy Tín