Khoá Học

Khóa Học Online Về Ngôn Ngữ Cơ Thể Dành Cho Các Nhà Lãnh Đạo

[English caption below]

 

🌟 MÔ TẢ KHÓA HỌC

Ngôn ngữ cơ thể là một dạng của truyền thông phi ngôn ngữ trong đó các hành vi của cơ thể được sử dụng để thể hiện hoặc truyền đạt thông tin. Cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể linh hoạt là kỹ năng cần thiết đối với các nhà lãnh đạo. Trong khóa học này, bạn sẽ học được cách làm chủ các cử chỉ và nét mặt trong việc truyền tải thông điệp. Đồng thời biết cách vận dụng ngôn ngữ cơ thể để gây ấn tượng với người nghe ngay từ vài giây đầu tiên.

🌟 NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Cách mọi người đọc ngôn ngữ cơ thể của bạn
 • Tạo ấn tượng đầu tiên một cách tích cực
 • Các nhà lãnh đạo được đánh giá như thế nào
 • Truyền tải bằng lời nói
 • Cử chỉ và thái độ

🌟 BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA HỌC?

✔ Cách nhận biết ngôn ngữ cơ thể

✔ Các mẹo để tạo ấn tượng tích cực với người nghe

✔ Vai trò của ngôn ngữ cơ thể trong giao tiếp đa văn hóa

✔ Các mẹo đơn giản và hiệu quả trong giao tiếp bằng cử chỉ

🌟 THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Nền tảng: LinkedIn
 • Hình thức: 100% Online
 • Người hướng dẫn: Carol Kinsey Goman
 • Chi phí: Miễn phí trong 1 tháng kể từ khi đăng ký khóa học (Trả phí theo tháng/năm hoặc mua khóa học để học không giới hạn và nhận chứng chỉ)

🌟 ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY 

LƯU Ý: Tại thời điểm Huệ Anh chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

🌟  COURSE DESCRIPTION

Body language is a form of nonverbal communication in which bodily behaviors are used to express or convey information. Using body language flexibly is an essential skill for leaders. In this course, you will learn how to master gestures and facial expressions in delivering messages. At the same time, know how to use body language to impress listeners from the first few seconds.

🌟 COURSE CONTENT

 • How people read your body language
 • Making a positive first impression
 • How leaders are evaluated
 • Vocal delivery
 • Gestures and stance

🌟 WHAT WILL YOU LEARN FROM THE COURSE?

✔ How to recognize body language

✔ Tips to make a positive impression on your listeners

✔ The role of body language in cross-cultural communication

✔ Simple and effective tips for gesture communication

🌟 COURSE DETAILED INFORMATION

 • Language: English
 • Platform: LinkedIn
 • Format: 100% Online
 • Instructor: Carol Kinsey Goman
 • Tuition fees: Free for 1 month from the time you sign up for the course (Pay monthly/yearly or buy the course to learn unlimitedly and get a certificate)

🌟 REGISTER FOR COURSE: HERE

NOTE:  At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that offer the course may change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

 

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/6101

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ