Khoá Học

Khoá Học Online Về Ngôn Ngữ Và Văn Hoá Nước Ý Cho Người Mới Bắt Đầu

[English caption below]

💥  VỀ KHOÁ HỌC:

Benvenuti e Benvenute! (Xin chào!)

Trong khoá học ngôn ngữ này bạn sẽ học bốn kĩ năng cơ bản (nói, nghe, đọc và viết) trong ngữ cảnh của các chủ đề văn hoá nước Ý. Vào cuối khóa học, bạn sẽ có thể mô tả con người, sự kiện và tình huống cả trong hiện tại và quá khứ. Đồng thời, bạn sẽ có được vốn từ vựng cần thiết để giao tiếp trong các tình huống hàng ngày.

Văn hóa Ý cũng là một phần không thể thiếu trong khóa học này. Thông qua các cuộc phỏng vấn và tài liệu của chúng tôi, bạn sẽ tìm hiểu về:

 • Cuộc sống hàng ngày tại một thị trấn nhỏ trên đồi ở miền Bắc nước Ý
 • Sự khác biệt to lớn giữa các trường đại học Ý và Mỹ
 • Những phim Ý từng đoạt giải Oscar cho phim nước ngoài hay nhất
 • Những kỳ nghỉ hè ở nước ý
 • Ẩm thực nước Ý

Dù bạn là người học theo cách truyền thống, bằng thị giác hay thính giác, bạn cũng sẽ tìm thấy các công cụ phù hợp nhất cho việc học ngoại ngữ mới của mình.

Buon divertimento! (Chúc vui vẻ!)

🎯  NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Khóa học này bao gồm bốn chương. Mỗi chương gồm khoảng 6-7 tiết học. Dưới đây là tổng quan nhanh về các thành phần khác nhau của mỗi chương:

 • Các video quay khuôn viên trường WellesleyX và 2 Podcast để bạn luyện tập trong thời gian rảnh
 • Các biểu đồ, lời giải thích, ví dụ về ngữ pháp cùng file nghe dưới dạng PDF 
 • Các trang trình chiếu cùng hiệu ứng
 • Các video (Trình chiếu cùng tường thuật) 
 • Các bài tập trực tuyến cùng phản hồi ngay lập tức
 • Danh sách từ vựng mới có sẵn dưới dạng PDF, bản trình chiếu và video có tường thuật
 • Những bài viết sáng tạo mang tính thúc đẩy
 • Các bài đọc dưới dạng PDF, bản trình chiếu và video có tường thuật
 • Phỏng vấn cùng người bản xứ ở các môn học đa dạng văn hoá  

🎯  BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA HỌC?

 • Cách giao tiếp trong nhiều tình huống xã hội, như giới thiệu bản thân, nói về các hoạt động hàng ngày, mô tả công việc, viết và đọc các văn bản đơn giản, như e-mail, hướng dẫn và tiếp nhận chỉ đường, hỏi về thời tiết và thời gian.
 • Các cấu trúc ngữ pháp cơ bản như mạo từ với danh từ, tính từ, thì hiện tại/quá khứ của động từ thông thường và bất quy tắc.
 • Văn hóa Ý, bao gồm cuộc sống hàng ngày, phim ảnh, ẩm thực, các trường đại học và kỳ nghỉ.

📍 THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC:

 • Bản ghi video: Tiếng Ý
 • Ngôn ngữ: Tiếng Ý
 • Nền tảng: Edx
 • Hình thức: 100% Online
 • Người hướng dẫn: Daniela Bartalesi-Graf
 • Chi phí: Miễn phí 

📍 ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC:  TẠI ĐÂY

LƯU Ý: Tại thời điểm Hồng Loan chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

—————————————————————————————————

💥  ABOUT THIS COURSE:

Benvenuti e Benvenute! (Welcome!)

In this language course you will learn the four basic skills (speaking, listening, reading and writing) in the context of major themes in Italian culture. By the end of the course you will be able to describe people, events and situations both in the present and the past. Besides, you will have acquired the necessary vocabulary to communicate about everyday situations.

Italian culture is also an integral part of this course. Through our interviews and readings you will learn about:

 • Daily life in a small hill town in Northern Italy
 • Major differences between Italian and American universities
 • Italian films that won the Academy Award for Best Foreign Film
 • Summer vacations in Italy
 • Italian cuisine

Whether you are a traditional, visual or auditory learner, you will find the tools that best fit your unique way to learn a foreign language.

Buon divertimento! (Have a nice day!)

🎯 COURSE CONTENT:

The course consists of four Units. Each Unit is broken down in 6-7 lessons. Below is a quick overview of the various components of each unit:

 • Original videos with 
 • Grammar charts 
 • Slideshow with animation 
 • Videos (Slide Shows with Narration) 
 • Esercizi : online exercises with immediate feedback
 • Vocaboli nuovi : new vocabulary lists are available as PDF files, slide show presentations, and videos with narration
 • Discussione : creative writing prompts
 • Lettura : readings delivered as PDF files, slide show presentations, and videos with narration
 • Intervista : interview with a native speaker on a variety of cultural subjects

🎯 WHAT WILL YOU LEARN FROM THE COURSE?

 • How to communicate in a variety of social situations, such as introducing yourself, talking about daily activities, describing what you do for work, writing and reading simple texts, such as an e-mail, giving and getting directions, asking about the weather and telling time.
 • Basic grammatical structures such as articles and nouns, adjectives, present and past tenses of regular and irregular verbs.
 • Italian culture, including daily life, film, cuisine, universities and vacationing.

📍 COURSE DETAILED INFORMATION:

 • Video Transcripts: Italiano
 • Language: Italiano
 • Platform: Edx
 • Format: 100% Online
 • Instructor: Daniela Bartalesi-Graf
 • Tuition fees: Free 

📍 REGISTER FOR COURSE: HERE

NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that offer the course may change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/6587

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ