Khoá Học

Khóa Học Online Về Tóm Tắt Văn Bản Từ OpenLearn

*English Caption Below*

🎇Giới thiệu khóa học

Trong khóa học này, bạn sẽ thực hành viết một bản tóm tắt. Tóm tắt là một phần của bài tập viết. Đôi khi trong một bài tập, bạn được yêu cầu đặc biệt viết tóm tắt nội dung bạn đã đọc. Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải tóm tắt bài đọc của mình trong hầu hết các bài tập cho dù bạn có được yêu cầu hay không.

🎇Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học?

 • Hiểu tóm tắt là gì: ‘5Rs’
 • Nhận biết một bản tóm tắt thành công
 • Thực hành chuyển ghi chú thành một bản tóm tắt.

🎇Nội dung khóa học 

 • Tóm tắt là gì?
 • 5Rs trong bản tóm tắt
 • Viết một đoạn tóm tắt dài
 • Sắp xếp bản tóm tắt: Thứ tự thông tin
 • Sắp xếp bản tóm tắt: Kết nối ý tưởng
 • Viết một đoạn tóm tắt riêng của bạn từ ghi chú

🎇Đối tượng khóa học

Học sinh, sinh viên và bất kỳ ai muốn phát triển kỹ năng tóm tắt văn bản 

🎇Thông tin khóa học

 • Hình thức: Online 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Nền tảng: OpenLearn
 • Đánh giá: 4/5
 • Thời gian hoàn thành: 1 giờ
 • Học phí: Miễn phí (Không có giấy chứng nhận)

📌Đăng ký ngay: TẠI ĐÂY

📍Lưu ý: Tại thời điểm Tường Vi chia sẻ, khóa học là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

—————————————————————————————————————————————————————————————

🎇Introduction

In this course you will practise writing a summary. Summarizing is part of writing assignments. Sometimes in an assignment you are specifically asked to write a summary of something you have read. However, you will need to summarise your reading in most assignments whether you are asked to or not.

🎇What will you learn after the course?

 • Understand what a summary is: ‘the 5Rs’
 • Recognise a successful summary
 • Practise turning notes into a summary.

🎇Course content

 • What is summary?
 • The 5Rs of summarising
 • Writing a longer summary
 • Organising a summary: order of information
 • Organising a summary: connecting ideas
 •  Writing your own summary from notes

🎇Who is this course for?

Students and anyone who want to develop text summarization skills

🎇Course information

 • Format: Online
 • Language: English
 • Platform: OpenLearn
 • Ranking: 4/5
 • Duration: 1 hour
 • Tuition fee: Free (No certificate)

📌Apply in: HERE

📍Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/6033

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top List in the World Top 10 Cửa Hàng Đồ Gia Dụng TPHCM Chất Lượng Và Uy Tín