Khoá Học

Khóa Học Online Tiếng Anh Hằng Ngày 1 Từ OpenLearn

[English caption below] 

💥 Mô tả

Bạn có muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh hiện tại của mình hoặc có thể ghi nhớ những lĩnh vực mà bạn có thể đã quên? Khóa học miễn phí này phục vụ cho việc chuẩn bị tốt cho việc học các Kỹ năng Tiếng Anh Cần thiết Cấp độ 1 chính thức, hiện có ở Wales. Làm việc thông qua các ví dụ và các hoạt động tương tác trong khóa học này sẽ giúp bạn hiểu các cách khác nhau mà chúng ta giao tiếp và cách sử dụng các kỹ thuật đơn giản để cải thiện sự tự tin của bạn khi tham gia vào các cuộc thảo luận hoặc viết email.

💥 Lộ trình khóa học

 • Phần 1: Nói và Nghe
 • Phần 2: Đọc
 • Phần 3: Viết

💥 Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học

 • Hiểu cách thực hiện một loạt các đóng góp có liên quan và mở rộng cho các cuộc thảo luận chính thức và không chính thức.
 • Đọc và hiểu các điểm chính và ý tưởng trong các văn bản đơn giản.
 • Sử dụng thông tin có trong các văn bản khác nhau và xác định các câu trả lời phù hợp.
 • Xây dựng các văn bản để truyền đạt thông tin, ý tưởng và quan điểm.
 • Sử dụng chính tả, dấu câu và ngữ pháp chính xác để giao tiếp rõ ràng bằng văn bản.

💥 Đối tượng

Khóa học miễn phí dành học sinh, sinh viên và bất cứ ai mới bắt đầu và muốn cải thiện trình độ tiếng Anh của mình.

💥 Thông tin chi tiết

 • Hình thức: 100% online.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
 • Tổng Thời lượng: 48 giờ.
 • Học phí: Hoàn toàn miễn phí.
 • Nền tảng: OpenLearn.
 • Đánh giá: 4.7/5.

👉 Đăng ký tại đây: TẠI ĐÂY

📌LƯU Ý: Tại thời điểm Thanh Loan chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

—————————————————————————–

💥 Description

Would you like to improve your current English skills or perhaps remember areas you may have forgotten? This free course serves as good preparation for studying the formal English Essential Skills Level 1, which is available in Wales. Working through the examples and interactive activities in this course will help you to understand the different ways in which we communicate and how to use simple techniques to improve your self-confidence in taking part in discussions or writing letters or emails.

💥 Course Content

 • Part 1: Speaking and listening
 • Part 2: Reading
 • Part 3: Writing

💥 What will you learn after the course

 • Understand how to make a range of relevant and extended contributions to formal and informal discussions.
 • Read and understand the main points and ideas in a range of straightforward texts.
 • Utilize information contained in various texts and identify suitable responses.
 • Construct a range of texts to communicate information, ideas and opinions.
 • Utilize accurate spelling, punctuation and grammar to communicate clearly in writing.

💥 Who is this course for

The course is free for students, students and anyone who is just starting out and wants to improve their English.

💥 Details

 • Study method: 100% online.
 • Language: English.
 • Total: 48 hours.
 • Course fee: Total free.
 • Platform: OpenLearn.
 • Ranking: 4.7/5.

👉 APPLY IN: HERE

📌Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/6155

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top List in the World Top 10 Cửa Hàng Đồ Gia Dụng TPHCM Chất Lượng Và Uy Tín