Khoá Học

Khóa Học Tiếng Tây Ban Nha Giao Tiếp Trình Độ Trung Cấp Trên Nền Tảng OpenLearn

[English caption below]

👉Mô tả khóa học:

 • Khóa học này được thiết kế giúp học viên phát triển trình độ thông hiểu tiếng Tây Ban Nha giao tiếp thông qua 6 video minh hoạ chân dung của những người sống tại đất nước này. Trong khóa học, bạn sẽ được giới thiệu về ngôn ngữ giao tiếp tự nhiên và được cung cấp các bí quyết về cách tận dụng các nguồn video thực tế làm công cụ học tập hữu ích và thú vị.
 • Thông qua việc hoàn thành các hoạt động được xây dựng trong khóa học, bạn sẽ cải thiện khả năng sử dụng tiếng Tây Ban Nha một cách chủ động, phát triển sự tự tin và nâng cao trình độ tiếng Tây Ban Nha của mình.

👉Đối tượng khóa học:

Khóa học này dành cho các học viên có trình độ tiếng Tây Ban Nha trung cấp với niềm yêu thích ngôn ngữ và văn hóa của quốc gia này.

👉Nội dung khóa học:

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học
 • Bài 2: Dự đoán nội dung
 • Bài 3: Sử dụng kiến thức về ngôn ngữ của riêng bạn
 • Bài 4: Sử dụng kiến thức về văn hóa
 • Bài 5: Sử dụng phụ đề
 • Bài 6: Làm quen với ngôn ngữ mới
 • Bài 7: Suy đoán ý nghĩa

👉 Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học?

Sau khóa học, bạn có thể:

 • Phát triển các chiến lược để có thể hiểu được các nguồn video bằng tiếng Tây Ban Nha;
 • Hiểu tiếng Tây Ban Nha trong giao tiếp tự nhiên;
 • Hiểu và cung cấp thông tin cá nhân bằng tiếng Tây Ban Nha;
 • Sử dụng kiến thức về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác để nâng cao trình độ nghe tiếng Tây Ban Nha.

👉Thông tin chi tiết về khóa học:

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha (có phụ đề)
 • Trình độ: Trung cấp
 • Nền tảng: OpenLearn
 • Thời lượng: 6 giờ
 • Đánh giá: 4.5/5
 • Chi phí: Miễn phí

Lưu ý: Tại thời điểm Trang Như chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

👉Đăng ký TẠI ĐÂY.

——————————————————————————

👉Course description:

 • This course is designed to develop your understanding of spoken Spanish through six video portraits of people living in Spain. It introduces you to naturally spoken language, and gives clear advice on how to use authentic video resources as a useful and enjoyable learning tool. 
 • Through completing various activities you will improve your active use of the language, develop your confidence and take your Spanish studies to a higher level.

👉Who is the course for?

This course is aimed at intermediate learners of Spanish with an interest in language and culture.

👉Course content:

 • Lesson 1: Introducing the course
 • Lesson 2: Predicting content
 • Lesson 3: Using knowledge of your own language
 • Lesson 4: Using cultural knowledge
 • Lesson 5: Using subtitles
 • Lesson 6: Coping with unfamiliar language
 • Lesson 7: Deducing meaning

👉What will you learn after this course?

After studying this course, you should be able to:

 • Develop strategies for understanding video resources in Spanish;
 • Understand Spanish spoken at natural speed;
 • Understand and give personal information in Spanish;
 • Use knowledge of other languages and cultures to decode what is heard in Spanish.

👉Course information:

 • Language: English and Spanish (with subtitles)
 • Level: Intermediate
 • Platform: OpenLearn
 • Duration: 6 hours
 • Rate: 4.5/5
 • Tuition fee: Free

Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

👉Enroll HERE.

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/6602

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ