Khoá Học

Khóa Học Tiếng Tây Ban Nha Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

[English caption below]

👉Mô tả khóa học:

▪︎ Khóa học này sẽ giới thiệu cho bạn những khía cạnh cơ bản của tiếng Tây Ban Nha – một trong những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Nếu bạn muốn học ngôn ngữ này phục vụ cho công việc hay giải trí, khóa học này vô cùng phù hợp với bạn.

▪︎ Bên cạnh đó, đây cũng là một cơ hội tuyệt vời để phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Tây Ban Nha hiệu quả trong các tình huống giao tiếp hàng ngày.

👉Đối tượng khóa học: 

▪︎ Khóa học này phù hợp với những người muốn học tiếng Tây Ban Nha phục vụ cho công việc hay giải trí.

👉Nội dung khóa học:

 ▪︎ Tuần 1: Cách chào hỏi và nói lời tạm biệt.

▪︎ Tuần 2: Tên và phần giới thiệu.

👉 Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học?

Sau khóa học, bạn có thể:

▪︎ Phát âm các nguyên âm và chữ cái ‘h’ trong tiếng Tây Ban Nha.

▪︎ Biết cách nhập các ký tự đặc biệt như á é ñ ¿.

▪︎ Giới thiệu bằng cả cách hai cách diễn đạt trang trọng và không trang trọng.

▪︎ Biết cách chào hỏi vào những thời điểm khác nhau trong ngày.

▪︎ Hiểu rõ giá trị của việc có một cuốn sổ tay ngôn ngữ.

👉Thông tin chi tiết về khóa học:

▪︎ Ngôn ngữ: Tiếng Anh.

▪︎ Nền tảng: OpenLearn.

▪︎ Thời lượng: 8 tiếng.

▪︎ Chi phí: miễn phí.

Lưu ý: Tại thời điểm Trang Như chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

👉Đăng ký tại đây.

——————————————————————————

👉Course description:

▪︎ This course will introduce you one of the most widely spoken languages in the world – Spanish. If you want to learn a new language for work or for leisure, this course is for you.

▪︎ Besides, this course offers the perfect opportunity to develop the skills needed to communicate effectively in Spanish in everyday contexts.

👉 Who is this course for: 

▪︎ This course is for anyone who want to learn Spanish for work or for leisure.

👉Course content:

▪︎ Week 1: How to say hello and goodbye.

▪︎ Week 2: Names and introductions.

👉 What will you learn after this course?

After studying this course, you should be able to:

▪︎ Pronounce vowel sounds and the letter ‘h’ in Spanish.

▪︎ Understand how to type the special characters á é ñ ¿.

▪︎ Make introductions using both formal and informal expressions.

▪︎ Greet people at different times of the day.

▪︎ Recognise the value of keeping a language notebook.

👉Course information:

▪︎ Language: English.

▪︎ Platform: OpenLearn.

▪︎ Duration: 8 hours.

▪︎ Tuition fee: free.

Note: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

👉Enroll here.

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/6084

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top List in the World Top 10 Cửa Hàng Đồ Gia Dụng TPHCM Chất Lượng Và Uy Tín