Khoá Học

Khoá Học Microsoft Excel Dành Cho Tất Cả Mọi Người, Kể Cả Mới Bắt Đầu Hay Đã Thành Thạo

[English caption below]

💥 MÔ TẢ KHÓA HỌC:

Bạn có muốn trở thành một chuyên gia Microsoft Excel? Với khoá học online miễn phí này, bạn sẽ thành thạo chương trình Excel và tất cả những gì bạn cần có. Bạn sẽ được học về các trang tính, định dạng ô, hình ảnh, biểu đồ, các mẫu và tìm hiểu cơ sở dữ liệu (database) Excel chính xác là gì cũng như học các hàm, công thức tài chính, … để bạn có thể sử dụng các kĩ năng Excel trong môi trường công sở ở bất cứ ngành nào.

💥 NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Bắt đầu với Excel
 • Trang tính chức năng và định dạng
 • Hình ảnh, biểu đồ và mẫu
 • Dữ liệu Excel
 • Đánh giá khoá đầu
 • Các hàm cụ thể trong Excel
 • Các hàm, công cụ và công thức trong kế toán
 • Ngôn ngữ lập trình trên Microsoft Excel
 • Macro, Form người dùng và chuyên ngành trong Excel
 • Đánh giá khoá hai
 • Đánh giá cuối khoá

💥 NHỮNG ĐIỀU BẠN CÓ THỂ LÀM SAU KHÓA HỌC:

 • Giải thích làm như thế nào để bắt đầu với Microsoft Excel;
 • Thảo luận làm như thế nào đẻ sử dụng các hàm Excel;
 • Mô tả làm thế nào để tạo ra các biểu đồ hấp dẫn với Smart Art;
 • Nhắc lại các sử dụng các hàm dữ liệu Excel;
 • So sánh sự đối lập giữa hàm SUMIF và SUMIFS;
 • Thảo luận các hàm điều kiện;
 • Nhận biết hàm text trong Excel;
 • Liệt kê các thành phần chính của ngôn ngữ VBA;
 • Nhắc lại cách viết mã VBA;
 • Tổng kết tầm quan trọng của networking và freelancing

💥 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

 • Ngôn ngữ và phụ đề: Tiếng Anh
 • Tổ chức: Juan Galvan
 • Nền tảng: Alison
 • Thời lượng: 6-10 tiếng
 • Học phí: Hoàn toàn miễn phí

💥ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY

LƯU Ý: Tại thời điểm Linh Trang chia sẻ, khóa học này là miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

——————————————————————————————

💥 ABOUT THIS COURSE:

Do you want to be known as a Microsoft Excel master? With this free online Microsoft Excel training course, you will ace this program and all it has to offer. Learn about worksheets, cell formatting, images, charts, templates, and what exactly the Excel database is along with specific Excel functions, formula auditing, and much more so you can use your new Excel skills in the workplace no matter which line of business you are in.

💥 COURSE MODULES:

 • Starting with Excel
 • Function Worksheet and Cell Formatting
 • Images, Charts and Templates
 • Excel Database
 • First Course Assessment
 • Specific Excel Functions
 • Functions, Tools and Formula Auditing
 • Microsoft Excel VBA
 • Macros, UserForms and Careers in Excel
 • Second Course Assessment
 • Course assessment

💥 WHAT YOU WILL BE ABLE TO DO AFTER THE COURSE:

 • Explain how to get started with Microsoft Excel
 • Discuss how to use Excel functions
 • Describe how to create compelling graphics with SmartArt
 • Recall the use of the Excel database functions
 • Contrast the SUMIF function to the SUMIFS function
 • Discuss conditional functions
 • Recognize text-based functions in Excel
 • Describe how to freeze panes in Excel
 • List the main elements of VBA language
 • Recall how to write VBA code
 • Summarize the importance of networking and freelancing

💥 MORE INFORMATION:

 • Language and subtitles: English
 • Organization: Juan Galvan
 • Platform: Alison
 • Duration: 6 – 10 hours
 • Fees: Totally free

💥ENROLLHERE

NOTE: At the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/6649

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ