Deadline: 29/02/2024

Văn Phòng Tổ Chức UNESCO Tại Hà Nội Tuyển Dụng Vị Trí Cán Bộ Dự Án Quốc Gia Thuộc Ban Khoa Học Tự Nhiên

Phòng Khoa học Tự nhiên của UNESCO tập trung thực hiện các chương trình lớn liên quan đến nước ngọt, biển, sinh thái, trái đất và khoa học cơ bản, đồng thời thúc đẩy công nghệ đổi mới và các sáng kiến xây dựng năng lực trong các lĩnh vực này. Trong khuôn khổ của ngành Khoa học Tự nhiên, Chương trình Thủy văn Giữa Chính phủ UNESCO (IHP), được thành lập năm 1975, là một chương trình dài hạn được thực hiện theo các giai đoạn tám năm liên tiếp. IHP là chương trình liên chính phủ duy nhất của Liên Hiệp Quốc dành riêng cho nghiên cứu, quản lý nước, giáo dục và phát triển năng lực liên quan. 

Tại Việt Nam, UNESCO đã triển khai IHP Giai đoạn IX: Khoa học vì một thế giới an toàn nước trong môi trường biến đổi khí hậu trong giai đoạn 2022-2029, nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực quốc gia để giải quyết các thách thức về an ninh nước và biến đổi khí hậu trong bối cảnh mới.

📍THÔNG TIN CHUNG: 

 • Địa điểm làm việc: Hà Nội
 • Phòng ban: Khoa học tự nhiên
 • Dự án: “Tài nguyên nước dưới đất trong vùng châu thổ Mekong: Hợp tác quản lý để tăng cường khả năng chống chịu khí hậu” (2024-2028)
 • Hình thức hợp đồng: hợp đồng dự án
 • Bậc lương: Bậc 4 (theo khung bậc lương của UNESCO)
 • Thời hạn hợp đồng: 1 năm
 • Thời hạn nộp hồ sơ: trước 24h ngày 29/02/2024 (giờ Hà Nội)

📍MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Phối hợp và giám sát giai đoạn chuẩn bị của dự án tại Việt Nam, hợp tác chặt chẽ với các Văn phòng UNESCO liên quan và các đối tác quốc gia.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện và điều phối/quản lý hàng ngày dự án nêu trên tại Việt Nam, dưới sự giám sát của Trưởng phòng Khoa học Tự nhiên tại Hà Nội và phối hợp với Quản lý dự án khu vực/Cố vấn kỹ thuật, đảm bảo đạt được mục tiêu dự án, thực hiện các hoạt động đề xuất và sản phẩm đầu ra/cung cấp theo tài liệu dự án được phê duyệt và kế hoạch công việc phù hợp với các quy tắc và quy định của UNESCO.
 • Phụ trách xây dựng kế hoạch công tác quốc gia phối hợp chặt chẽ với Trưởng phòng Khoa học Tự nhiên tại Hà Nội, Cố vấn kỹ thuật khu vực và các đối tác quốc gia, đồng thời đảm bảo theo dõi thường xuyên việc thực hiện kế hoạch.
 • Thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật cụ thể để đạt được mục tiêu dự án liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch công việc trong khuôn khổ dự án.
 • Tổ chức các hoạt động riêng lẻ, huy động các chuyên gia, bao gồm cả các chuyên gia của UNESCO và các nhà tư vấn quốc gia và quốc tế bên ngoài, và tất cả các sắp xếp liên quan đến việc thực hiện dự án/hoạt động, tham vấn với các nhóm dự án khu vực và các đối tác.
 • Phối hợp và giám sát các hoạt động phối hợp chặt chẽ với các đối tác, bao gồm cả việc đảm bảo tất cả các bên liên quan chủ chốt được thông báo thường xuyên về tiến độ của dự án nếu thích hợp.
 • Thực hiện các hoạt động truyền thông và phổ biến thông tin phù hợp để đảm bảo tính minh bạch của dự án, cũng như trách nhiệm giải trình.
 • Giữ liên lạc thường xuyên và tốt với các đối tác dự án, các cơ quan tham gia, các đối tác chính phủ và các đối tác khác theo yêu cầu, để đảm bảo trách nhiệm giải trình và thực hiện hiệu quả.
 • Xây dựng và duy trì quan hệ đối tác với các bộ ngành liên quan, các đối tác quốc gia, bao gồm cả các tổ chức xã hội dân sự nếu thích hợp.
 • Hỗ trợ theo dõi và báo cáo thường xuyên về tiến độ của dự án theo kế hoạch công tác hàng năm, các chỉ số M&E của dự án tại Việt Nam và xác định các vấn đề cần được nhóm dự án khu vực và các đối tác quan tâm kịp thời.
 • Phối hợp và dẫn đầu việc tổng hợp dữ liệu M&E để theo dõi hiệu quả và báo cáo kịp thời về dự án, dẫn đầu việc soạn thảo các báo cáo tường thuật định kỳ; tăng cường thực hiện dự án thông qua các bằng chứng thu được từ giám sát, đánh giá.
 • Thường xuyên giám sát các khía cạnh tài chính và hành chính của dự án và thực hiện sửa đổi các kế hoạch công việc và ngân sách trong quá trình thực hiện, khi cần thiết, phối hợp chặt chẽ với Trưởng phòng Khoa học Tự nhiên tại Văn phòng Hà Nội, Cố vấn Kỹ thuật Khu vực và tham khảo với Phòng Tài chính & Hành chính của Văn phòng UNESCO Hà Nội và các phòng ban liên quan tại UNESCO.
 • Báo cáo thường xuyên về tiến độ hoạt động/dự án cho Trưởng phòng Khoa học Tự nhiên.
 • Hỗ trợ Trưởng phòng Khoa học Tự nhiên trong các hoạt động liên quan đến nước thuộc Chương trình IHP IX tại Việt Nam và hỗ trợ phát triển các dự án liên quan nếu thích hợp.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Văn phòng UNESCO Hà Nội và Trưởng phòng Khoa học Tự nhiên.

📍YÊU CẦU ỨNG TUYỂN:

 • Trình độ học vấn:
  • Bằng cấp đại học cao cấp (Thạc sĩ hoặc tương đương) trong các lĩnh vực liên quan, chẳng hạn như quản lý tài nguyên nước, khoa học nước, khoa học tự nhiên, khoa học môi trường, Biến đổi khí hậu, v.v. hoặc bất kỳ lĩnh vực liên quan nào; chuyên ngành về môi trường và/hoặc thủy văn học và/hoặc quản lý tài nguyên nước được ưu tiên.
  • Thành thạo tiếng Việt và tiếng Anh 
 • Kinh nghiệm làm việc:
  • Ít nhất bốn (4) năm kinh nghiệm chuyên môn liên quan trong lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên, biến đổi khí hậu, tài nguyên nước, phát triển hoặc bất kỳ lĩnh vực liên quan nào;
  • Kiến thức sâu rộng về các vấn đề phát triển chính liên quan đến môi trường, tài nguyên nước và biến đổi khí hậu tại Việt Nam;
  • Kinh nghiệm đã được chứng minh trong việc phối hợp và/hoặc quản lý các dự án phát triển, đặc biệt là ở cấp quốc gia.

📍QUYỀN LỢI:

 • Vị trí này chỉ dành cho người mang quốc tịch Việt Nam và sẽ làm việc toàn thời gian tại Văn phòng Quốc gia UNESCO tại Hà Nội. Vị trí này sẽ là thành viên của nhóm dự án ở Châu Á và Thái Bình Dương; và có thể gia hạn tùy thuộc vào nguồn quỹ và hiệu suất công việc. Vị trí này dự kiến sẽ được nhận vào làm việc trong thời gian sớm nhất.
 • Mức lương khoảng $34.981/năm (Tổng thu, bao gồm y tế và đóng góp xã hội). Lương của UNESCO được trả bằng tiền tệ địa phương (VND).

📍QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN:

 • Lưu ý rằng tất cả các ứng viên phải hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến và cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác. Để nộp đơn, vui lòng truy cập trang web tuyển dụng của UNESCO. Không thể thay đổi đơn đăng ký đã gửi.
 • Việc đánh giá các ứng viên dựa trên các tiêu chí trong thông báo tuyển dụng, có thể bao gồm các bài kiểm tra và/hoặc đánh giá, cũng như phỏng vấn theo năng lực.
 • UNESCO sử dụng các công nghệ truyền thông như video hoặc hội nghị truyền hình, trao đổi email, v.v. để đánh giá và thẩm định các ứng viên.
 • Xin lưu ý rằng chỉ những ứng viên được chọn lọc mới được liên lạc thêm và các ứng viên trong bước tuyển chọn cuối cùng sẽ phải trải qua kiểm tra tham chiếu dựa trên thông tin được cung cấp.

📍ỨNG TUYỂN TẠI ĐÂY

📍THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/23801

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Lượt xem: 12

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ

Top List in the World Top 10 Cửa Hàng Đồ Gia Dụng TPHCM Chất Lượng Và Uy Tín