Deadline: 25/04/2024

UNESCO Tuyển Dụng Vị Trí Trợ Lý Dự Án Cấp Cao Mảng Khoa Học Tự Nhiên

UNESCO là tổ chức quốc tế thúc đẩy hòa bình qua giáo dục, khoa học, văn hóa và thông tin. Thành lập năm 1945, UNESCO đã đạt nhiều thành tựu như xóa mù chữ, bảo tồn di sản văn hóa, thúc đẩy khoa học và tự do thông tin. Giá trị cốt lõi của UNESCO: Cam kết với Tổ chức, Chính trực,Tôn trọng Sự đa dạng, Chuyên nghiệp.

📌 THÔNG TIN CHUNG 

 • Dự án: “Tài nguyên nước ngầm ở Tiểu vùng Mekong: Quản lý cộng tác để tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu” (2024-2028)
 • Đối tượng tham gia: Ứng viên mang quốc tịch Việt Nam.
 • Cấp bậc: Cấp 3 (Mức lương lên tới 19.540 USD tổng thu nhập hàng năm)
 • Thời hạn hợp đồng: 1 năm (có thể gia hạn tùy thuộc vào nguồn vốn và hiệu suất)
 • Thời gian làm việc: Toàn thời gian
 • Địa điểm làm việc: Văn phòng UNESCO tại Hà Nội
 • Thời hạn đăng ký: 25/04/2024

📌 MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Hỗ trợ hàng ngày cho giai đoạn chuẩn bị dự án tại Việt Nam, bao gồm các hội thảo khởi đầu kỹ thuật, nhiệm vụ tìm hiểu sự thật, các cuộc họp lập kế hoạch v.v. khi cần thiết.
 • Hỗ trợ hàng ngày cho nhóm chương trình/dự án trong việc lập kế hoạch, thực hiện các hoạt động dự án cho các thành phần tại Việt Nam.
 • Hỗ trợ trong việc quản lý dự án, đặc biệt là trong việc mua sắm, tuyển dụng và hậu cần liên quan đến việc thực hiện dự án, soạn thảo và theo dõi thư từ/biên bản ghi nhớ, chuẩn bị và tổ chức sự kiện/cuộc họp và hội thảo, lập biên bản và chuẩn bị biên bản họp và hội thảo, sắp xếp cho các nhiệm vụ điều tra và sắp xếp các bước đi du lịch, hỗ trợ phiên dịch và dịch thuật, chuẩn bị/xử lý việc mua sắm và hợp đồng, quản lý hợp đồng và theo dõi hợp đồng, cung cấp thông tin đầu vào cho báo cáo, và thu thập thông tin và tài liệu (bao gồm các bài báo chuyên ngành, bài báo báo chí, báo cáo v.v.) về các chủ đề liên quan đến dự án.
 • Tổ chức và duy trì hồ sơ liên quan đến dự án (bản cứng và bản mềm trên máy chủ văn phòng) và cơ sở dữ liệu liên quan cho các chương trình/dự án để sử dụng trong việc lập kế hoạch, phân tích và đánh giá hoạt động của dự án; trình bày dữ liệu dưới dạng kể chuyện hoặc đồ họa, khi cần thiết. Điều này bao gồm các tệp cho chương trình khoa học tự nhiên và các hoạt động dự án, danh sách tư vấn, các tệp quản lý hợp đồng và báo cáo.
 • Làm việc chặt chẽ với các đối tác quốc gia/tỉnh để thực hiện hiệu quả các hoạt động dự án tuân thủ các quy trình vận hành tiêu chuẩn của UNESCO;
 • Hỗ trợ nhóm chương trình/dự án, khi cần, trong việc giao tiếp và quản lý các tư vấn viên và nhà cung cấp dịch vụ;
 • Phối hợp và hỗ trợ việc dịch tài liệu, và cung cấp thông dịch trong các cuộc họp khi cần;
 • Hỗ trợ nhóm dự án trong việc giám sát việc thực hiện tổng thể của các hoạt động dự án, và tổng hợp thống kê, dữ liệu và phân tích cho báo cáo tạm thời/ cuối cùng về tiến độ của dự án.
 • Hỗ trợ nhóm dự án trong quản lý tài chính và giám sát tiến độ chi tiêu của dự án một cách thường xuyên cho báo cáo nội bộ và của nhà tài trợ, báo cáo thuế carbon và báo cáo tài chính v.v.
 • Phối hợp việc chỉnh sửa, thiết kế, in ấn và phổ biến các ấn phẩm khác nhau, và tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, tiếp cận và giao tiếp liên quan đến dự án.
 • Phối hợp với nhóm dự án, nhóm khoa học tự nhiên và nhân viên truyền thông và thu thập thông tin của họ cho trang web của UNESCO Việt Nam, Facebook và thông cáo báo chí v.v.

📌 ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN

 • Bằng cử nhân trong môi trường, quản lý tài nguyên tự nhiên, quản lý hành chính công, kinh doanh, quản lý, tài chính và/hoặc các lĩnh vực liên quan khác;
 • Ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan trong việc hỗ trợ chương trình/dự án, tài chính và/hoặc dịch vụ hành chính đạt được ở cấp quốc gia, và/hoặc trong các dự án/chương trình liên quan đến tài nguyên tự nhiên/nước/khí hậu/môi trường.
 • Thành tạo Tiếng Anh và Tiếng Việt 
 • Kỹ năng tin học xuất sắc thông thạo các chương trình MS Office (MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook và các chương trình liên quan)
 • Khả năng thể hiện làm việc với các công cụ quản lý dữ liệu đã được thiết lập (bảng tính, bảng tính excel. v.v.).
 • Kỹ năng tổ chức, phối hợp và sắp xếp tài liệu tốt;
 • Kỹ năng giao tiếp, kết nối và giữ mối quan hệ tốt;
 • Tổ chức cao và tự động thúc đẩy bản thân;
 • Khả năng xử lý với những người có nền văn hóa khác nhau một cách hiệu quả và khéo léo

Ưu tiên: 

 • Bằng thạc sĩ trong các lĩnh vực liên quan sẽ là một lợi thế.
 • Kinh nghiệm làm việc trong các dự án và sáng kiến liên quan đến nước/tài nguyên tự nhiên/môi trường, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc quản lý tài nguyên nước, ô nhiễm môi trường, quản lý tài nguyên tự nhiên;
 • Hiểu biết tốt về các vấn đề phát triển chính về nước/tài nguyên tự nhiên/môi trường/khí hậu, ô nhiễm môi trường và bảo tồn ở Việt Nam;
 • Kinh nghiệm thực hiện các dự án hoạt động.
 • Kinh nghiệm làm việc trước đó tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc hoặc tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức phi chính phủ quốc tế là một lợi thế.

📌 LƯƠNG THƯỞNG PHÚC LỢI  

 • Cấp bậc vị trí là SC 6 (thù lao lên đến $19,540 tổng thu nhập hàng năm) và có thể được kéo dài tùy thuộc vào sự có sẵn của quỹ và hiệu suất của chủ sở hữu SC.
 • Tiền lương của UNESCO được trả bằng tiền địa phương (VND)

📌 LƯU Ý KHI ỨNG TUYỂN 

 • Vui lòng lưu ý rằng tất cả các ứng viên phải hoàn thành một đơn đăng ký trực tuyến và cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác. Để nộp đơn, vui lòng truy cập UNESCO careers website. Không thể thay đổi thông tin đã nộp trong đơn đăng ký.
 • Việc đánh giá ứng viên dựa trên các tiêu chí trong thông báo vị trí, và có thể bao gồm các bài kiểm tra và/hoặc đánh giá, cũng như một cuộc phỏng vấn dựa trên năng lực.
 • UNESCO sẽ sử dụng các công nghệ truyền thông như video hoặc hội nghị trực tuyến, trao đổi qua email, v.v. để đánh giá và đánh giá ứng viên.
 • Vui lòng lưu ý rằng chỉ có các ứng viên được chọn sẽ được liên lạc tiếp theo và các ứng viên trong bước lựa chọn cuối cùng sẽ phải trải qua việc kiểm tra tham khảo dựa trên thông tin đã được cung cấp.

📌 ỨNG TUYỂN TẠI ĐÂY

📌 THÔNG TIN LIÊN HỆ

Shortlink: https://ivolunteer.vn/z/24375

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Lượt xem: 176

BÀI VIẾT HAY ĐỪNG BỎ LỠ